31 Marzec 2016

Mec. Dariusz Kulgawczuk członkiem Rady Nadzorczej SARE S.A.

Dariusz Kulgawczuk

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku w dniu 23.03.2016 r. w skład Rady Nadzorczej tej spółki został powołany m.in. radca prawny Dariusz Kulgawczuk, Partner w Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy.

Mec. Dariusz Kulgawczuk jest radcą prawnym, Partnerem w Kancelarii RKKW pełniącym funkcję szefa departamentu korporacyjnego. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek handlowych, w tym branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Mec. Dariusz Kulgawczuk jest doradcą w sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi. Od 2011 roku pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy OIRP w Warszawie.

Mec. Dariusz Kulgawczuk ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Jest również absolwentem Cambridge University oraz Uniwersytetu Kraju Związkowego Saary.

SARE S.A. od 10 lat działa na rynku e-marketingu i wsparcia sprzedaży. Spółka dostarcza komplementarne usługi i profesjonalne narzędzia analityczne oraz tworzy strategie komunikacji. SARE S.A. od wielu lat pracuje dla czołowych polskich i międzynarodowych marek współtworząc ich sukcesy. Celem SARE S.A. jest zwiększanie sprzedaży przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów ponoszonych na działania marketingowo – sprzedażowe poprzez automatyzację wszelkich dostępnych kanałów komunikacji w Internecie.