Aktualności

/ Sukcesy

4 lipca 2023

Korzystny wyrok w sprawie fuzji Orlen i Lotos

Wyrokiem z 07.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Łodzi nie znajdując podstaw uzasadniających pozbawienie mocy prawnej uchwały, oddalił w całości pozew przeciw PKN ORLEN dotyczący uchylenia bądź stwierdzenia nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki GRUPA LOTOS S.A. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie z PKN ORLEN S.A. (dziś pod firmą ORLEN S.A.).  Powodowie podnosili w nim szereg rzekomych nieprawidłowości związanych zarówno z samym procesem przeprowadzenia fuzji, jak i jej uzasadnieniem ekonomicznym. Zdaniem sądu zarówno proces połączenia, jak i samo Walne Zgromadzenie, na którym podjęto zaskarżoną uchwałę (za podjęciem głosowało ponad 98% akcjonariuszy), zostały przeprowadzone z poszanowaniem wszelkich przepisów prawa. Wyrok nie jest prawomocny.

 

Prawnicy Kancelarii RKKW reprezentowali spółkę ORLEN S.A. w sporze z jej Akcjonariuszami dotyczącym fuzji z GRUPA LOTOS S.A. na etapie postępowania sądowego. Wcześniej jednak Kancelaria RKKW wspierała zarówno LOTOS, jak i ORLEN, przy organizacji i przeprowadzeniu Walnych Zgromadzeń, na których podjęte zostały uchwały połączeniowe, dbając o przestrzeganie wszelkich procedur oraz praw wszystkich uczestniczących w nich akcjonariuszy.

 

Przedmiotowy wyrok i jego uzasadnienie wskazuje w sposób wyraźny, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie oraz profesjonalne przeprowadzenie walnego zgromadzenia spółki – wskazał Mecenas Łukasz Sieczka – Partner Kancelarii RKKW.

 

W przedmiotowych sprawach Spółkę reprezentowali m.in. r.pr. Łukasz Sieczka – Partner Kancelarii RKKW oraz adw. Katarzyna Sieliwonik, pod kierownictwem r.pr. Radosława Kwaśnickiego.

Mogą Cię zainteresować: