31 Maj 2019

Kontrowersyjny projekt uchwały WZ Kredyt Inkaso S.A.

kontrowersyjny projekt

Podczas Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. dr Radosław L. Kwaśnicki reprezentował BEST S.A., akcjonariusza tej publicznej spółki. Obrady nie były wolne od kontrowersji, o czym już wczoraj informowały media.