Konferencja „Odpowiedzialność członków zarządu” 30-31 maja 2022 r.

1 czerwca 2022

Podczas 2-dniowego wydarzenia znakomici prawnicy – praktycy podzielili się swoją wiedzą w zakresie odpowiedzialności cywilnej, podatkowej, karnej oraz karnoskarbowej z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji prawnych.

 

Konferencja dostarczyła uczestnikom rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji. Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami pełniącymi podobne funkcje w przedsiębiorstwach.

 

Omówione zagadnienia:

Nowelizacja KSH i jej wpływ na działalność zarządów spółek kapitałowych

Jakie nowe uprawnienia i obowiązki zyskają rady nadzorcze? Jakie zmiany zajdą w zakresie organizacji pracy rady nadzorczej?

Odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa cywilnego i karnego

Kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością? Kiedy zarząd musi złożyć wniosek o upadłość?

Wykroczenia i przestępstwa karnoskarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów

Jak powinien postępować menedżer na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania, aby przejść przez kontrolę organów bezpiecznie?

Przepisy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki

Redukcja ryzyka odpowiedzialności karnoskarbowej

Za jakie naruszenia grozi kara menadżerom w postępowaniach Prezesa UOKIK?

Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółek kapitałowych – D&O

Rola członka zarządu w zarządzaniu sytuacją kryzysową w spółce

W panelu dyskusyjnym pt.: „Wpływ nowelizowanej ustawy KSH na pracę zarządów” w roli eksperta wystąpił m.in.: Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający w RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oraz współautor największej od 20 lat Nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.

 

Więcej informacji – czytaj całość

 

FOTORELACJA Z WYDARZENIA

 

 

 

 

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej