Konferencja „Odpowiedzialność członków zarządu” 30-31 maja 2022 r.

1 czerwca 2022

Podczas 2-dniowego wydarzenia znakomici prawnicy – praktycy podzielili się swoją wiedzą w zakresie odpowiedzialności cywilnej, podatkowej, karnej oraz karnoskarbowej z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji prawnych.

 

Konferencja dostarczyła uczestnikom rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji. Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami pełniącymi podobne funkcje w przedsiębiorstwach.

 

Omówione zagadnienia:

Nowelizacja KSH i jej wpływ na działalność zarządów spółek kapitałowych

Jakie nowe uprawnienia i obowiązki zyskają rady nadzorcze? Jakie zmiany zajdą w zakresie organizacji pracy rady nadzorczej?

Odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa cywilnego i karnego

Kiedy spółka staje się niewypłacalna, a kiedy „tylko” zagrożona niewypłacalnością? Kiedy zarząd musi złożyć wniosek o upadłość?

Wykroczenia i przestępstwa karnoskarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów

Jak powinien postępować menedżer na wypadek kontroli, przesłuchania i aresztowania, aby przejść przez kontrolę organów bezpiecznie?

Przepisy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki

Redukcja ryzyka odpowiedzialności karnoskarbowej

Za jakie naruszenia grozi kara menadżerom w postępowaniach Prezesa UOKIK?

Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółek kapitałowych – D&O

Rola członka zarządu w zarządzaniu sytuacją kryzysową w spółce

W panelu dyskusyjnym pt.: „Wpływ nowelizowanej ustawy KSH na pracę zarządów” w roli eksperta wystąpił m.in.: Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający w RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oraz współautor największej od 20 lat Nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.

 

Więcej informacji – czytaj całość

 

FOTORELACJA Z WYDARZENIA

 

 

 

 

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej