30 Wrzesień 2019

Konferencja - „Odpowiedzialność członków zarządu” (17 ‑ 18 października 2019 r.)

konferencja odpowiedzialnosc grafiki SMlinkedin post

Zachęcamy do udziału w konferencji: „Odpowiedzialność członków zarządu”, której celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat odpowiedzialności członków zarządu, ukazanie zagrożeń oraz sposobów ich minimalizowania. Organizatorem spotkania jest Puls Biznesu.
Warsztaty odbywają się w Warszawie w dniach 17 ‑ 18 października 2019 r.

Główne zagadnienia:

  • obowiązki i uprawnienia członków zarządu i członków rady nadzorczej
  • zasady efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami spółki kapitałowej
  • odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa cywilnego, karnego
  • odpowiedzialność zarządu w kontekście projektu ustawy o podmiotach zbiorowych za czyny zabronione pod względem kary
  • wykroczenia i przestępstwa karno–skarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów
  • przepisy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki
  • redukcja ryzyka odpowiedzialności karno–skarbowej

Jednym z prelegentów będzie dr Radosław Kwaśnicki, radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW, który wygłosi prelekcję: „Rola nadzoru w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa”.

Czytaj więcej: Konferencja „Odpowiedzialność członków zarządu” (17 ‑ 18 października 2019 r.)