Konferencja „Kodeks Spółek Handlowych” – najnowsze zmiany prawne 21.06.2022r. (on-line)

14 czerwca 2022

Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji „Kodeks Spółek Handlowych – najnowsze zmiany prawne”. Spotkanie odbędzie się w formule online w dniu 21 czerwca 2022 r. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów. Organizatorem wydarzenia jest Puls Biznesu przy współpracy merytorycznej m.in. z Kancelarią RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy.

 

Konferencja została zorganizowana w związku z nadchodzącą największą od 20 lat reformą Kodeksu spółek handlowych, wprowadzającą do polskiego systemu prawnego kompleksowe unormowania dotyczące „grup spółek” oraz rewolucję w zasadach prowadzenia nadzoru wewnętrznego w spółkach kapitałowych przez rady nadzorcze.

 

Wśród prelegentów znakomici eksperci, którzy uczestniczyli w pracach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Prowadzący przybliżą Państwu jak maksymalnie efektywnie wykorzystać nowe mechanizmy prawne oraz odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

 

  • Kto i jak może utworzyć grupę spółek?
  • Jak ważnie i skutecznie wydawać wiążące polecenia w grupie spółek?
  • Jak i kiedy odmówić wykonania wiążącego polecenia?
  • Jakie prawa w grupie spółek mają wspólnicy i akcjonariusze mniejszościowi?
  • Jak kształtują się zasady odpowiedzialności spółki dominującej względem spółki zależnej oraz jej wierzycieli, wspólników i akcjonariuszy?
  • Jakie nowe uprawnienia zyskają rady nadzorcze w zakresie dostępu do dokumentacji i wyjaśnień spółki?
  • Jakie zmiany zajdą w zakresie organizacji prac rady nadzorczej i wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych?
  • Jaką rolę odgrywać będzie rada nadzorcza spółki dominującej w grupie spółek?
  • Jakie nowe obowiązki i uprawnienia zyskają rady nadzorcze spółek dominujących?
  • Jak nowelizacja wpłynie na zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej członków organów spółek?

 

Podczas konferencji prelekcję wygłoszą m.in: Karol Maciej Szymański – Partner Zarządzający oraz mec. Łukasz Sieczka – Partner, radca prawny w Kancelarii RKKW.

 

Czytaj więcej: Konferencja „Kodeks Spółek Handlowych – najnowsze zmiany prawne (21.06.2022 r.)

 

LINK DO SZKOLENIA: https://www.pb.pl/konferencje/kodeks-spolek-handlowych-najnowsze-zmiany-prawne-b3b8e386-0259-4035-9eca-012815bd239a

czytaj także.

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej