Aktualności

/ Aktualności

3 marca 2020

Konferencja: DOBRE PRAWO – SILNA GOSPODARKA, Komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego (5 marca 2020 r.)

W dniu 5 marca 2020 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej 4 w Warszawie (Sala Notowań, II piętro) odbędzie się konferencja pt.: DOBRE PRAWO – SILNA GOSPODARKA.

 

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa Janusz Kowalski.

 

Podczas konferencji odbędzie się wręczenie aktów powołań Przewodniczącym i członkom Zespołów eksperckich wchodzących w skład Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego. Nastąpi także przedstawienie założeń reformy przez Przewodniczących poszczególnych Zespołów eksperckich oraz zaprezentowanie stanowiska środowiska biznesowego na planowane zmiany.

 

Prelekcję podczas wydarzenia wygłosi m.in. dr Radosław L. Kwaśnicki – Przewodniczący Zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych.

 

Program konferencji DOBRE PRAWO – SILNA GOSPODARKA

Mogą Cię zainteresować: