Kolejny sukces Klienta RKKW – tysiące produktów z cyfrowymi reprodukcjami dzieł Zdzisława Beksińskiego wycofanych ze sprzedaży z zagranicznych platform

Kancelaria RKKW doprowadziła do usunięcia z zagranicznych platform sprzedażowych ofert blisko 10 tys. produktów z cyfrowymi reprodukcjami dzieł Zdzisława Beksińskiego. Uprawnionym z tytułu praw autorskich do twórczości Artysty jest Muzeum Historyczne w Sanoku. Kancelaria RKKW jest zaś wyłącznym reprezentantem Muzeum w sprawach naruszeń praw autorskich.

 

Produkty opatrzone były cyfrowymi reprodukcjami dzieł Z. Beksińskiego bez wymaganej zgody uprawnionego podmiotu, jakim jest Muzeum. Zgodnie z treścią przepisów uprawnieni korzystają z wyłącznego prawa udzielania zezwolenia na reprodukcję tych dzieł. Oferty zostały usunięte niezwłocznie po otrzymaniu wezwań wskazujących na naruszenie praw autorskich.

 

Muzeum było reprezentowane przez radców prawnych – dr. Radosława Kwaśnickiego oraz Anetę Pankowską – partnerów w Kancelarii RKKW. W sprawie uczestniczył także prawnik Łukasz Gil.

 

„Kolejna skuteczna interwencja kancelarii RKKW stanowi bardzo dobrą wiadomość. Okazuje się, że działania prawne, prowadzone w imieniu Muzeum Historycznego w Sanoku przynoszą pożądane efekty. Pozostaje wyrazić nadzieję, że będzie to przestroga dla nieuczciwych graczy na rynku. Staje się oczywiste, że każde nielegalne działanie może spotkać się z szybką i zdecydowaną akcją” – Jarosław Serafin, Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.

 

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej