Kolejny sukces Klienta RKKW – tysiące produktów z cyfrowymi reprodukcjami dzieł Zdzisława Beksińskiego wycofanych ze sprzedaży z zagranicznych platform

Kancelaria RKKW doprowadziła do usunięcia z zagranicznych platform sprzedażowych ofert blisko 10 tys. produktów z cyfrowymi reprodukcjami dzieł Zdzisława Beksińskiego. Uprawnionym z tytułu praw autorskich do twórczości Artysty jest Muzeum Historyczne w Sanoku. Kancelaria RKKW jest zaś wyłącznym reprezentantem Muzeum w sprawach naruszeń praw autorskich.

 

Produkty opatrzone były cyfrowymi reprodukcjami dzieł Z. Beksińskiego bez wymaganej zgody uprawnionego podmiotu, jakim jest Muzeum. Zgodnie z treścią przepisów uprawnieni korzystają z wyłącznego prawa udzielania zezwolenia na reprodukcję tych dzieł. Oferty zostały usunięte niezwłocznie po otrzymaniu wezwań wskazujących na naruszenie praw autorskich.

 

Muzeum było reprezentowane przez radców prawnych – dr. Radosława Kwaśnickiego oraz Anetę Pankowską – partnerów w Kancelarii RKKW. W sprawie uczestniczył także prawnik Łukasz Gil.

 

„Kolejna skuteczna interwencja kancelarii RKKW stanowi bardzo dobrą wiadomość. Okazuje się, że działania prawne, prowadzone w imieniu Muzeum Historycznego w Sanoku przynoszą pożądane efekty. Pozostaje wyrazić nadzieję, że będzie to przestroga dla nieuczciwych graczy na rynku. Staje się oczywiste, że każde nielegalne działanie może spotkać się z szybką i zdecydowaną akcją” – Jarosław Serafin, Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.

 

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej