Klient RKKW zawarł ugodę kończącą wieloletni spór w branży energetycznej

11 maja 2020

Klient RKKW zawarł ugodę, która zakończyła wieloletni spór o nabycie udziałów spółki celowej z branży energetycznej. Następnie Sąd Okręgowy w Łodzi prawomocnym postanowieniem umorzył postępowanie w sprawie zobowiązania Klienta RKKW do złożenia oświadczenia woli i realizacji umowy przedwstępnej nabycia udziałów spółki.

 

Klient RKKW zawarł warunkową umowę przedwstępną nabycia udziałów spółki celowej z branży energetycznej. Umowa przyrzeczona nie została zawarta w terminie określonym w umowie przedwstępnej, gdyż pojawił się spór co do spełnienia warunków zawieszających, jak również co do ważności samej umowy przedwstępnej. Ponadto w ramach działań w postępowaniu Klient RKKW wniósł pozew wzajemny, w którym żądał orzeczenia rozwiązania ww. warunkowej umowy przedwstępnej nabycia udziałów. W postępowaniu, oprócz niespełnienia warunków zawieszających oraz okoliczności przemawiających za nieważnością umowy przedwstępnej, Sąd badał także kwestię klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków w związku ze zmianą otoczenia gospodarczego i prawnego.

 

Długotrwały i złożony spór pomiędzy stronami został ostatecznie rozstrzygnięty na podstawie ugody pozasądowej, w której to strony rozwiązały umowę przedwstępną.

 

„Przypadek naszego Klienta wskazuje, że długotrwałe spory opłaca się rozwiązywać polubownie, czego natychmiastowym i pozytywnym skutkiem jest ustanie stanu niepewności co do treści przyszłego rozstrzygnięcia. Niewątpliwie jednak sukcesem naszego Klienta jest przede wszystkim realizacja jego interesu w postaci rozwiązania umowy przedwstępnej.” – wskazuje mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner w Kancelarii RKKW.

 

W ramach Kancelarii RKKW projekt prowadził radca prawny Dariusz Kulgawczuk przy wsparciu radcy prawnego Kornelii Łuczejko oraz radcy prawnego Dagmary Błaszkiewicz.

czytaj także.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej