Klient RKKW zawarł ugodę kończącą spór korporacyjny

Klient RKKW, większościowy wspólnik sp. z o.o. z branży handlowej, po uzyskaniu zabezpieczenia w sprawie o wyłączenie wspólnika, zawarł ugodę ze swoim przeciwnikiem procesowym. Ugoda zmierza do zakończenia wszelkich sporów pomiędzy stronami i pozostania Klienta RKKW jedynym wspólnikiem sp. z o.o. na satysfakcjonujących dla obu stron warunkach. Zawiera również korzystne dla Klienta postanowienia dotyczące m.in. zakazu działalności konkurencyjnej wspólnika.

 

Kancelaria RKKW specjalizuje się w sporach korporacyjnych, niemniej każdorazowo wiodący dla nas jest interes Klienta, który w większości przypadków nie polega jednak na wieloletnich sporach sądowych. Dlatego też zawsze rekomendujemy naszym Klientom otwarcie na ewentualne możliwości porozumienia się. Cieszymy się, że i tym razem spór korporacyjny zakończył się ugodą korzystną dla naszego Klienta” – skomentował radca prawny Dariusz Kulgawczuk, partner Kancelarii RKKW, kierujący zespołem reprezentującym Klienta.

 

W skład zespołu Kancelarii RKKW zaangażowanego w postępowanie sądowe i negocjacje ugody  wchodzili radca prawny Dariusz Kulgawczuk oraz adwokat Katarzyna Półtorak.

czytaj także.

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej