Klient RKKW wygrywa w sporze z akcjonariuszem kwestionującym uchwały

22 października 2019

Sąd Okręgowy w Warszawie w całości oddalił powództwo akcjonariusza mniejszościowego, skierowane przeciwko Klientowi RKKW – spółce akcyjnej. Przeciwnik domagał się wyeliminowania z obrotu prawnego uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki. Twierdził m.in. że (i) nie był obecny na wskazanym zgromadzeniu, ponieważ nie został o nim prawidłowo zawiadomiony na skutek celowych działań Zarządu (zawiadomienie miało trafić do niego zbyt późno aby odebrał je przed terminem Zgromadzenia), a ponadto, że (ii) zaskarżone uchwały o zmianie statutu spółki zostały powzięte w sposób sprzeczny z wymogami dotychczasowego statutu oraz miały na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, gdyż rzekomo marginalizowały jego prawa w spółce.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił argumentację prezentowaną przez Kancelarię RKKW w toku postępowania. Uznał, że akcjonariusz został prawidłowo zawiadomiony o zgromadzeniu, w związku z tym nie posiadał legitymacji do zaskarżenia uchwał. Ponadto podkreślił, że kwestionowane uchwały były zgodne z prawem oraz nie miały na celu pokrzywdzenia akcjonariusza. Przedmiotem tych uchwał było natomiast wprowadzenie opracowanych przez prawników RKKW kluczowych dla działalności spółki zmian statutu.

 

„Wydany wyrok potwierdza kompetencję Kancelarii RKKW w zakresie doradztwa prawnego w sporach korporacyjnych. Jednocześnie wskazuje, jak bardzo istotne jest prawidłowe zwołanie walnego zgromadzenia. Sąd jednoznacznie potwierdził, że akcjonariusz, który nie uczestniczył w walnym zgromadzeniu spółki nie może skutecznie zaskarżyć uchwały, jeśli został prawidłowo zawiadomiony o zgromadzeniu. Dla stwierdzenia spełnienia takiego wymogu znaczenie ma prawidłowość wysłania zawiadomienia o zgromadzeniu, a nie jego doręczenia. Co więcej, Sąd nie miał wątpliwości, że uchwały zgromadzenia zostały podjęte zgodnie z przepisami i nie zachodziły przesłanki do ustalenia ich nieistnienia, jak również do stwierdzenia ich nieważności bądź uchylenia” – wskazuje radca prawny Damian Dworek – partner w Kancelarii RKKW reprezentujący Klienta w tym postępowaniu.

 

Opisywane postępowanie dowodzi, że na każdym etapie funkcjonowania spółki można w treści statutu wprowadzić zmiany porządkujące wewnętrzne relacje korporacyjne, a w szczególności rewizje mające na celu ich stabilizację w czasie intensywnego ujawniania się niejednolitych interesów poszczególnych akcjonariuszy. Modyfikacja postanowień statutu wpływa na sytuację każdego akcjonariusza, lecz sam ten fakt nie może przesądzać o niedopuszczalności takiego działania – tym bardziej, gdy przyświeca mu idea maksymalnego zabezpieczenia dobra spółki” – dodaje Karol Szymański, of Counsel w Kancelarii RKKW odpowiedzialny za prace korporacyjne dla Klienta.

 

Klienta w opisanym oraz w innych postępowaniach w ramach sporu korporacyjnego z akcjonariuszem reprezentują ponadto prawnicy Kancelarii RKKW: radca prawny Kornelia Łuczejko oraz aplikant radcowski Magdalena Rosa.

 

Wyrok jest nieprawomocny.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej