Klient RKKW uzyskał zabezpieczenie roszczenia zakazujące spółce publicznej sprzedaży jej przedsiębiorstwa

6 lutego 2020

Sąd Okręgowy w Kielcach udzielił Klientowi RKKW, akcjonariuszowi mniejszościowemu spółki publicznej, zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności (ewentualnie o uchylenie) uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki publicznej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności emitenta skutkującej również wykupem akcji należących do akcjonariuszy niezgadzających się na uchwaloną zmianę aktywności biznesowej spółki.

Klient RKKW uzyskał zabezpieczenie swoich roszczeń poprzez wstrzymanie skuteczności i wykonania ww. uchwał; zakazanie Radzie Nadzorczej obowiązanej wyrażenia zgody na zawarcie transakcji, której przedmiotem ma być zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa; a także zakazanie spółce publicznej podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających lub skutkujących realizacją ww. uchwał. Dodatkowo Sąd nakazał omawianemu emitentowi zapłatę na rzecz Klienta RKKW kwoty 200.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków określonych w postanowieniu o zabezpieczeniu roszczeń.

Sąd Okręgowy w Kielcach nie miał wątpliwości co do oceny okoliczności sprawy. Podzielając argumenty przytoczone na poparcie wniosku Klienta RKKW, uwzględnił go w całości.

– To jedna ze spraw, w których akcjonariusz dominujący forsuje podczas walnego zgromadzenia określone działania bez podejmowania dostatecznego dialogu z mniejszościowymi współwłaścicielami emitenta oraz nie respektując koniecznego poziomu transparentności. Dość wspomnieć, iż zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki miało nastąpić właśnie na rzecz akcjonariusza większościowego oraz po cenie znacząco odbiegającej od wartości konkretnych składników majątku wykazywanych w sprawozdaniach finansowych emitenta. Dodatkowo samo walne zgromadzenie spółki zostało zorganizowane wadliwie, zaś podczas jego obrad nie uwzględniono mającego zastosowanie ex lege zakazu wykonywania prawa głosu ze znaczącego pakietu akcji emitenta. Skala wątpliwości jest więc przytłaczająca – stwierdza Karol Szymański, Of Counsel w Kancelarii RKKW, kierujący pracami w omawianej sprawie.

W skład zespołu RKKW prowadzącego sprawę wchodzili adwokat Katarzyna Półtorakaplikant adwokacki Karolina Zalewska, którego prace nadzorował radca prawny Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW.

Omawiane orzeczenie jest nieprawomocne.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej