30 Kwiecień 2018

Klient RKKW uniewinniony w sprawie o manipulację na rynku

Krzysztof Wróbel

Sąd Rejonowy dla W-wy Śródmieścia w dniu 27 kwietnia 2018 r. wydał wyrok uniewinniający klienta Kancelarii w sprawie o manipulację na rynku.

Klient Kancelarii oskarżony został o popełnienie przestępstwa z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768). Sąd Rejonowy nie podzielił jednak argumentów prokuratury oraz pełnomocnika KNF oczyszczając oskarżonego z zarzutów.

„Oczyszczenie naszego Klienta z zarzutów daje dużą satysfakcję. W niniejszej sprawie ustalenia faktyczne miały drugorzędne znaczenie. Sprawa wymagała jednak przeprowadzenie wieloaspektowej analizy o charakterze prawnym. Jak się okazuje KNF oraz prokuratura nader często mylą się w osądach stanu faktycznego, nieprawidłowo i często nazbyt powierzchownie interpretując przepisy prawa” – komentuje adwokat dr Jarosław Szewczyk, obrońca oskarżonego i szef Praktyki Sektora Usług Finansowych RKKW- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

Krzysztof Wróbel, Partner w Kancelarii RKKW, dodaje: „Niezwykle cieszy nas fakt, że Klient, powierzając naszej Kancelarii reprezentowanie jego interesów, wyraził zaufanie dla naszego doświadczenia i wiedzy w zakresie postępowań karnych w sprawach dotyczących obrotu instrumentami finansowymi na rynkach finansowych”.

Wyrok Sądu Rejonowego nie jest jeszcze prawomocny.

W sprawie argumentacji prawnej stosowanej również w niniejszej sprawie odsyłamy do artykułu dr Jarosława Szewczyka, pt. „Przestępstwo rynkowej manipulacji w kontekście postanowień dyrektywy w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku”, który ukazał się w Palestrze nr 3/2018.

 

Powiązane tagi