Klient RKKW obronił się przed zabezpieczeniem roszczenia pieniężnego w wyniku zażalenia „poziomego”

15 czerwca 2020

Sąd Okręgowy w Łodzi uwzględnił zażalenie Klienta RKKW i oddalił w całości wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w kwocie 3.800.000,00 euro.

 

Klient RKKW był podwykonawcą w ramach realizacji projektu budowlanego, którego prawidłowe wykonanie zostało zabezpieczone poprzez ustanowienie na zlecenie generalnego wykonawcy gwarancji bankowej. W związku z niedokończeniem realizacji ww. projektu budowlanego inwestor wypowiedział umowę o roboty budowlane łączącą go z generalnym wykonawcą – przeciwnikiem procesowym Klienta RKKW, a następnie zrealizował gwarancję bankową. Wobec obciążenia kwotą gwarancji bankowej rachunku generalnego wykonawcy wystąpił on następnie przeciwko Klientowi RKKW z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia stanowiącego równowartość zrealizowanej przez inwestora gwarancji. Generalny wykonawca argumentował bowiem, że bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia umowy o roboty budowlane, w związku z którą bank pobrał z jego rachunku kwotę gwarancji  było nienależyte wykonanie umowy podwykonawczej przez Klienta RKKW.

 

Sąd Okręgowy w Łodzi początkowo wydał orzeczenie, w którym postanowił zabezpieczyć roszczenie przeciwnika Klienta RKKW o zapłatę kwoty 3.800.000,00 euro. Od wskazanego postanowienia zażalenie „poziome” wniosły obie strony postępowania. Sąd Okręgowy w składzie trzech sędziów ostatecznie uwzględnił argumentację Klienta RKKW i zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił w całości wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

 

W postępowanie od samego początku zaangażowany był zespół RKKW kierowany przez mec. Dariusza Kulgawczuka w składzie: aplikant adwokacki Aleksandra Ługowska, radca prawny Dagmara Błaszkiewiczaplikant radcowski Dominika Zalewska.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej