Klient RKKW obronił się przed zabezpieczeniem roszczenia pieniężnego w wyniku zażalenia „poziomego”

15 czerwca 2020

Sąd Okręgowy w Łodzi uwzględnił zażalenie Klienta RKKW i oddalił w całości wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w kwocie 3.800.000,00 euro.

 

Klient RKKW był podwykonawcą w ramach realizacji projektu budowlanego, którego prawidłowe wykonanie zostało zabezpieczone poprzez ustanowienie na zlecenie generalnego wykonawcy gwarancji bankowej. W związku z niedokończeniem realizacji ww. projektu budowlanego inwestor wypowiedział umowę o roboty budowlane łączącą go z generalnym wykonawcą – przeciwnikiem procesowym Klienta RKKW, a następnie zrealizował gwarancję bankową. Wobec obciążenia kwotą gwarancji bankowej rachunku generalnego wykonawcy wystąpił on następnie przeciwko Klientowi RKKW z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia stanowiącego równowartość zrealizowanej przez inwestora gwarancji. Generalny wykonawca argumentował bowiem, że bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia umowy o roboty budowlane, w związku z którą bank pobrał z jego rachunku kwotę gwarancji  było nienależyte wykonanie umowy podwykonawczej przez Klienta RKKW.

 

Sąd Okręgowy w Łodzi początkowo wydał orzeczenie, w którym postanowił zabezpieczyć roszczenie przeciwnika Klienta RKKW o zapłatę kwoty 3.800.000,00 euro. Od wskazanego postanowienia zażalenie „poziome” wniosły obie strony postępowania. Sąd Okręgowy w składzie trzech sędziów ostatecznie uwzględnił argumentację Klienta RKKW i zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił w całości wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

 

W postępowanie od samego początku zaangażowany był zespół RKKW kierowany przez mec. Dariusza Kulgawczuka w składzie: aplikant adwokacki Aleksandra Ługowska, radca prawny Dagmara Błaszkiewiczaplikant radcowski Dominika Zalewska.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej