08 Maj 2019

Klient RKKW dopuszczony do wykonywania praw z akcji

SuKCES LUMA

Sąd Okręgowy w Gliwicach nakazał jednej ze spółek, by dopuszczała swojego akcjonariusza – Klienta RKKW – do wykonywania uprawnień z posiadanych przez niego akcji tej spółki.

Zarząd jednej ze spółek akcyjnych konsekwentnie nie dopuszczał Klienta RKKW do wykonywania przez niego praw z akcji, w szczególności prawa głosu na walnych zgromadzeniach, uzasadniając to wątpliwościami co do skuteczności nabycia przez niego akcji tej spółki.

Na wniosek Klienta RKKW Sąd Okręgowy w Gliwicach nakazał spółce dopuszczanie go do wykonywania praw z akcji. Gdy spółka usiłowała obejść ten nakaz, Sąd Okręgowy w Gliwicach udzielił Klientowi RKKW dodatkowego zabezpieczenia roszczenia i upoważnił go, by – w razie kolejnej obstrukcji ze strony spółki – wyznaczył osobę uprawnioną do otwarcia walnego zgromadzenia oraz przewodniczącego tego zgromadzenia. Sąd określił także kolejność procedowania niektórych punktów porządku obrad.

 „Sądy z dużą ostrożnością podchodzą do tzw. nowacyjnych sposobów zabezpieczenia. Dlatego tym bardziej cieszy, że Sąd Okręgowy zdecydował się udzielić ochrony zgłaszanego przez nas roszczenia. Jest to właściwy sposób, by zabezpieczyć interesy akcjonariusza, któremu spółka w sposób bezpodstawny odmawia możliwości wykonywania praw z posiadanych przez niego akcji” – tłumaczy radca prawny Dariusz Kulgawczuk, partner w Kancelarii RKKW, szef Departamentu Prawa Spółek. „Wskazane orzeczenie potwierdza kompetencje Kancelarii RKKW w zakresie sporów korporacyjnych” dodaje radca prawny dr Radosław L. Kwaśnicki, partner w Kancelarii RKKW, kierujący Departamentem Sporów Korporacyjnych.

W skład zespołu prowadzącego obie sprawy wchodzą radca prawny Dariusz Kulgawczuk, Konrad Oleszczuk oraz aplikant Zuzanna Łozińska.