Klient Kancelarii RKKW uniewinniony od zarzucanych mu przestępstw skarbowych

26 stycznia 2021

Sąd I instancji podzielił stanowisko obrońców z Kancelarii RKKW i uniewinnił Oskarżonego od wszystkich zarzucanych mu czynów. Prokuratura odstąpiła od wniesienia apelacji w przedmiotowej sprawie. Wyrok jest prawomocny.

 

Przeciwko Klientowi Kancelarii RKKW został wniesiony akt oskarżenia, w którym zarzucano mu popełnienie szeregu przestępstw skarbowych. Organy ścigania wywodziły, że Oskarżony –wspólnik spółki jawnej („Spółka”), której przedmiotem działalności był handel paliwami – spowodował uszczuplenie w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym na kwoty stanowiące w rozumieniu kodeku karnego skarbowego („KKS”) tzw. wielką wartość. Kwalifikacja prawna w akcie oskarżenia objęła czyny stypizowane w art. 56 KKS i art. 62 KKS.

 

Podstawą wniesionego oskarżenia były decyzje i wyroki administracyjne wydane wobec Spółki. Jako obrońcy Oskarżonego podnosiliśmy zaś, że dokumenty takie nie stanowią o wypełnieniu znamienia umyślności. Przedstawiliśmy bogaty materiał dowodowy potwierdzający, że Oskarżony nigdy nie zajmował się kwestiami finansowo – podatkowymi w Spółce odpowiadając przede wszystkim za kwestie techniczne i biznesowe.

 

Stanowisko Sądu wyrażone w wyroku oraz ustnych motywach jasno potwierdza brak możliwości stosowania automatyzmu w przenoszeniu dolegliwości administracyjnoprawnych na grunt postępowania karnego. Cieszymy się, że dążenie oskarżenia do pójścia „na skróty” w tym zakresie spotkało się ze stanowczą reakcją wymiaru sprawiedliwości.” – skomentował adwokat Krzysztof Sobieski, kierujący Departamentem Karnym Kancelarii RKKW.

 

Ze strony Kancelarii RKKW odpowiednią reprezentację w ramach prowadzonego postępowania karno – skarbowego zapewniali adw. Natalia Tracichleb oraz apl. adw. Natalia Wójcik.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej