Klient Kancelarii RKKW uniewinniony od zarzucanych mu przestępstw skarbowych

26 stycznia 2021

Sąd I instancji podzielił stanowisko obrońców z Kancelarii RKKW i uniewinnił Oskarżonego od wszystkich zarzucanych mu czynów. Prokuratura odstąpiła od wniesienia apelacji w przedmiotowej sprawie. Wyrok jest prawomocny.

 

Przeciwko Klientowi Kancelarii RKKW został wniesiony akt oskarżenia, w którym zarzucano mu popełnienie szeregu przestępstw skarbowych. Organy ścigania wywodziły, że Oskarżony –wspólnik spółki jawnej („Spółka”), której przedmiotem działalności był handel paliwami – spowodował uszczuplenie w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym na kwoty stanowiące w rozumieniu kodeku karnego skarbowego („KKS”) tzw. wielką wartość. Kwalifikacja prawna w akcie oskarżenia objęła czyny stypizowane w art. 56 KKS i art. 62 KKS.

 

Podstawą wniesionego oskarżenia były decyzje i wyroki administracyjne wydane wobec Spółki. Jako obrońcy Oskarżonego podnosiliśmy zaś, że dokumenty takie nie stanowią o wypełnieniu znamienia umyślności. Przedstawiliśmy bogaty materiał dowodowy potwierdzający, że Oskarżony nigdy nie zajmował się kwestiami finansowo – podatkowymi w Spółce odpowiadając przede wszystkim za kwestie techniczne i biznesowe.

 

Stanowisko Sądu wyrażone w wyroku oraz ustnych motywach jasno potwierdza brak możliwości stosowania automatyzmu w przenoszeniu dolegliwości administracyjnoprawnych na grunt postępowania karnego. Cieszymy się, że dążenie oskarżenia do pójścia „na skróty” w tym zakresie spotkało się ze stanowczą reakcją wymiaru sprawiedliwości.” – skomentował adwokat Krzysztof Sobieski, kierujący Departamentem Karnym Kancelarii RKKW.

 

Ze strony Kancelarii RKKW odpowiednią reprezentację w ramach prowadzonego postępowania karno – skarbowego zapewniali adw. Natalia Tracichleb oraz apl. adw. Natalia Wójcik.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej