Klient Kancelarii RKKW odzyskał możliwość wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji

Sąd Okręgowy w Katowicach, na wniosek złożony przez RKKW, uchylił wydane przez siebie postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że Klient RKKW utracił i nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej.

 

Na skutek postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach, Klient RKKW nie mógł wykonywać prawa głosu ani korzystać z innych określonych w orzeczeniu praw korporacyjnych, które przysługiwały mu z tytułu posiadania akcji w spółce publicznej. Sąd postanowił w ten sposób zabezpieczyć roszczenie przeciwnika procesowego o ustalenie, że Klient RKKW utracił i nie może wykonywać prawa głosu z akcji w danej spółce publicznej.

 

Po złożeniu przez RKKW zażalenia na ww. orzeczenie, Sąd Okręgowy w Katowicach postanowił niezwłocznie cofnąć skutki swojej wcześniejszej decyzji i uchylił wydane postanowienie o zabezpieczeniu oraz w całości oddalił wniosek przeciwnika procesowego o udzielenie zabezpieczenia. Należy podkreślić, że zmiana pierwotnego rozstrzygnięcia została dokonana w ramach autokorekty, czyli przez ten sam skład sędziowski. W efekcie zastosowania tej instytucji, którą Sądy stosują wyjątkowo rzadko, Klient RKKW odzyskał swoje prawa korporacyjne niezwykle szybko.

 

Obsługę prawną w tej sprawie zapewniali r. pr. Dariusz Kulgawczukr.pr. Piotr Frelak, przy wsparciu r. pr. Damiana Kubalskiego apl. adw. Karoliny Kobojek. Pracami zespołu koordynował Członek Zarządu Kancelarii RKKW – Karol Maciej Szymański.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej