Klient Kancelarii RKKW odzyskał możliwość wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji

Sąd Okręgowy w Katowicach, na wniosek złożony przez RKKW, uchylił wydane przez siebie postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że Klient RKKW utracił i nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej.

 

Na skutek postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach, Klient RKKW nie mógł wykonywać prawa głosu ani korzystać z innych określonych w orzeczeniu praw korporacyjnych, które przysługiwały mu z tytułu posiadania akcji w spółce publicznej. Sąd postanowił w ten sposób zabezpieczyć roszczenie przeciwnika procesowego o ustalenie, że Klient RKKW utracił i nie może wykonywać prawa głosu z akcji w danej spółce publicznej.

 

Po złożeniu przez RKKW zażalenia na ww. orzeczenie, Sąd Okręgowy w Katowicach postanowił niezwłocznie cofnąć skutki swojej wcześniejszej decyzji i uchylił wydane postanowienie o zabezpieczeniu oraz w całości oddalił wniosek przeciwnika procesowego o udzielenie zabezpieczenia. Należy podkreślić, że zmiana pierwotnego rozstrzygnięcia została dokonana w ramach autokorekty, czyli przez ten sam skład sędziowski. W efekcie zastosowania tej instytucji, którą Sądy stosują wyjątkowo rzadko, Klient RKKW odzyskał swoje prawa korporacyjne niezwykle szybko.

 

Obsługę prawną w tej sprawie zapewniali r. pr. Dariusz Kulgawczukr.pr. Piotr Frelak, przy wsparciu r. pr. Damiana Kubalskiego apl. adw. Karoliny Kobojek. Pracami zespołu koordynował Członek Zarządu Kancelarii RKKW – Karol Maciej Szymański.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej