06 Kwiecień 2016

Karol Szymański w Radzie Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Karol Szymański

W ramach przeprowadzonego w dniu 5.04.2016 r. w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, spółka zależna wobec BEST S.A. - największego akcjonariusza Kredyt Inkaso S.A. – dokonała wyboru Karola Szymańskiego w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na nową kadencję.

Karol Szymański jest wieloletnim współpracownikiem, of Counsel, Kancelarii RKKW. Doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, a także w zakresie polityki informacyjnej spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Konsultuje również problemy prawne związane z bieżącym funkcjonowaniem spółek kapitałowych oraz organizacją wewnętrzną holdingów. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

 

Kredyt Inkaso S.A. należy do czołówki krajowych podmiotów gospodarczych zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso S.A. prowadzi działalności w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2007 roku Kredyt Inkaso S.A. jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Czytaj więcej: Więcej na temat WZA Kredyt Incaso z dnia 5.4.2016 r. oraz wypowiedź dr. Radosława L. Kwaśnickiego