Aktualności

/ Aktualności

2 października 2019

Kancelaria RKKW wzmacnia Praktykę Prawa Karnego Gospodarczego (white collar crime)

Z początkiem października 2019 r. do kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. dołączył adwokat Tomasz Wójt. Będzie on odpowiedzialny za dalsze rozwijanie kompetencji Kancelarii w dziedzinie przestępczości gospodarczej („white collar crime”). Mec. Tomasz Wójt kierować będzie Praktyką Prawa Karnego Gospodarczego, nadzorowaną przez adwokata Jarosława Szewczyka, Partnera w Kancelarii.

 

Adwokat Tomasz Wójt od 9 lat specjalizuje się w prawie karnym, w tym w prawie karnym gospodarczym. Bierze czynny udział w postępowaniach prowadzonych na etapie śledztwa m.in. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Wydziały Przestępczości Gospodarczej jednostek Policji i Prokuratury. Reprezentował Klientów m.in. w sprawach dotyczących:

 • niekorzystnego rozporządzenia mieniem na skutek wprowadzenia w błąd (oszustwo) połączonego z praniem brudnych pieniędzy;
 • tzw. niegospodarności menedżerskiej z art. 296 k.k. w szczególności przez członków zarządów spółek kapitałowych;
 • prowadzenia bez zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, w tym m.in. na rynku FOREX;
 • wyrządzenia szkody wielkiej wartości w mieniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych;
 • zorganizowanych grup przestępczych mających na celu popełnianie przestępstw gospodarczych;
 • wystawiania i posługiwania się fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę;
 • doprowadzenia podmiotu do upadłości z pokrzywdzeniem wierzycieli
  i udaremnienia egzekucji poprzez zbywanie majątku;
 • ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • ustawy Prawo budowlane i innych przestępstw pozakodeksowych.

Od października 2019 r. będzie on wspierał m.in. departamenty funduszy inwestycyjnych i regulacji rynków kapitałowych, sporów sądowych oraz prawa handlowego Kancelarii na płaszczyźnie prawnokarnej.

 

Jarosław Szewczyk, adwokat, wspólnik:

„Podjęcie współpracy z adwokatem Tomaszem Wójtem pozwoli na jeszcze lepszą obsługę naszych Klientów z różnego rodzaju sprawami lub problemami karnymi, występujących zarówno jako pokrzywdzeni jak i podejrzani/oskarżeni. Osobowość i doświadczenie mec. T. Wójta idealnie wpisuje się w wizję rozwoju naszej Kancelarii. Posiada on wybitną wiedzę z zakresu prawa karnego, jednocześnie bardzo dobrze rozumiejąc problemy naszych Klientów. Wspierać nas będzie nie tylko w sporach korporacyjnych, ale również w coraz liczniejszych sprawach z zakresu odpowiedzialności karnej menedżerów”

 

Gratulujemy dołączenia do Kancelarii  i życzymy sukcesów.

 

Mogą Cię zainteresować: