06 Grudzień 2016

Kancelaria RKKW w emisji akcji o wartości ponad 50 milionów zł

Dariusz Kulgawczuk, Damian Dworek, Radosław L. Kwaśnicki


Kancelaria RKKW kompleksowo doradzała spółce publicznej z sektora produkcyjnego w działaniach mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu realizacji konsolidacji z inną spółką ze wskazanego sektora.

W wyniku powyższych działań właściwy dla spółki sąd rejestrowy, pomimo prób zablokowania działań spółki przez część jej akcjonariatu poprzez złożenie wniosku o zabezpieczenie oraz działania przed samym sądem rejestrowym, dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zgodnie z wnioskiem spółki.

„W niniejszej sprawie sąd potwierdził prezentowany przez nas pogląd, iż zarząd spółki realizując zgodnie z wymogami formalnymi z KSH upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności uzyskując wymagane zgody rady nadzorczej, działa w zakresie swoich kompetencji a jego działania nie wymagają zgody akcjonariatu spółki, skoro ta została mu już udzielona poprzez wprowadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do statutu spółki.” – komentuje mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner w Kancelarii RKKW i Szef Departamentu Prawa Spółek.

„Kancelaria RKKW ma duże doświadczenia na płaszczyźnie prawa spółek, w tym także sytuacjach związanych z tzw. sporem korporacyjnym. Powyższe pozwoliło na sprawne przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Klienta zarówno na etapie korporacyjnym, jak i rejestrowym.” – dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW i Szef Departamentu Sporów Korporacyjnych.

O powyższym podwyższeniu kapitału zakładowego pisał m.in. Parkiet.com w artykule z dn. 12.7.2016 r., z dn. 26.9.2016 r. oraz z dn. 3.10.2016 r.