Klient Kancelarii RKKW uzyskał prawo do rozbiórki obiektu hotelowego

Kancelaria RKKW reprezentowała Klienta w ramach czynności prawnych związanych z rozbiórką niedokończonego obiektu ośrodka szkoleniowo-kondycyjnego Polskich Linii Lotniczych „LOT” w jednej z nadmorskich miejscowości w Polsce, w tym w wieloinstancyjnym postępowaniu administracyjnym.

 

Niedokończony obiekt miał być wielkogabarytowym budynkiem składającym się z trzech części, w którym miały zostać zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania na czas rozpoczęcia prac związanych z jego realizacją (lata 80-te XX wieku).

 

Decyzja Klienta Kancelarii RKKW, jako nowego właściciela nieruchomości, na której znajduje się niedokończony obiekt, o dokonaniu jego rozbiórki podyktowana była zamiarem zapobieżenia ewentualnemu zagrożeniu dla życia i zdrowia osób nieupoważnionych, które przedostawały się na nieruchomość w celu dostania się do tego obiektu.

 

Kwestią istotną w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego rozbiórki niedokończonego obiektu okazał się spór wywołany przez małżonkę osoby uprzednio władającej nieruchomością – kontrowersje zgłaszane przez nią odnosiły się zarówno do podmiotu uprawnionego do decydowania o nieruchomości, jak i jej przyszłym przeznaczeniu (małżonka utrzymywała, iż ten obiekt nie powinien zostać rozebrany, zaś możliwe i zasadne jest kontynuowanie budowy).

 

Ze strony Kancelarii RKKW odpowiednią reprezentację w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego zapewniali Członek Zarządu Karol SzymańskiCounsel r. pr. Marcin Jasiński stojący na czele Departamentu Prawa Nieruchomości i Inwestycji, przy nadzorze Partnera – r. pr. Damiana Dworka

czytaj także.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej