21 Wrzesień 2018

Kancelaria RKKW partnerem VIII Forum Sporów Korporacyjnych (SEG) 26.9.18 r.

Radosław L. Kwaśnicki

FORUM SPOROW WRZUTKA LI

Zachęcamy do wzięcia udziału w VIII Forum Sporów Korporacyjnych „Konflikty z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi". Organizatorem jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Na konferencję zapraszamy do Warszawy w dniu 26 września 2018 r.

FORUM SPORÓW KORPORACYJNYCH to przede wszystkim miejsce wymiany doświadczeń związanych z pracą w dziale prawnym spółki giełdowej, a w szczególności umiejętnym zarządzaniem sporami na linii akcjonariusze-rada nadzorcza-zarząd. Uczestnicy mogą również zaktualizować swoją wiedzę w zakresie najważniejszych obszarów dotyczących relacji prawno-biznesowych.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum są konflikty z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Podczas spotkania eksperci zaprezentują 4 bloki tematyczne poświęcone zagadnieniom prawnym, istotnym z punktu widzenia spółki giełdowej. W pierwszej kolejności omówione zostaną spory korporacyjne w praktyce (istota i przebieg sporów, przegląd rozwiązań prawnych i typów rozstrzygnięć sądowych, case study spółki giełdowej). Następnie, w gronie ekspertów z dziedziny prawa rynku kapitałowego, omówione zostaną również kwestie związane z projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (kluczowe zmiany dla spółek, wyzwania związane z zapewnieniem zgodności, obszary możliwych sporów i praktyczne sposoby ich ograniczenia) oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą spółki publicznej i jej organów za informacje zawarte w raportach okresowych (możliwe przyczyny zaskarżania, wpływ na ważność wcześniejszych czynności prawnych, konsekwencje dla władz spółki).

Prelegentami będą: dr Radosław Kwaśnicki oraz Karol Szymański

Czytaj więcej: VIII FORUM SPORÓW KORPORACYJNYCH

 

 

 

 

 

Powiązane tagi