Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Partnerem XIV Kongresu Prawników SEG 29-30 marca 2023 r.

W dniach 29-30 marca 2023 r. odbędzie się XIV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych.

 

W trakcie Kongresu poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:

 

 • Procesy M&A w grupach kapitałowych spółek giełdowych
 • Zmiany KSH – grupy kapitałowe
 • Zmiany KSH – kompetencje rad nadzorczych
 • Najważniejsze wyzwania w obszarze compliance
 • Spory giełdowe
 • Prawo do waloryzacji wynagrodzenia z zawartego kontraktu w związku z inflacją i wzrostem kosztów
 • Transformacja cyfrowa – najważniejsze wyzwania prawne
 • Zmiany regulacyjne w ramach Listing Act
 • Proponowane zmiany w zakresie organizacji WZA
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA
 • Najważniejsze zmiany regulacyjne i ich wpływ na funkcjonowanie emitentów

 

I DZIEŃ (29 marca 2023 r.)

 

14:30 – 14:55 Panel dyskusyjny „Spory giełdowe”

 

 • Płaszczyzny konfliktu w spółkach giełdowych
 • Sądowe i pozasądowe narzędzia wykorzystywane w konfliktach korporacyjnych
 • „ABC” bezpiecznej spółki publicznej

 

Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Karol Maciej Szymański Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

 

II DZIEŃ (30 marca 2023 r.)

 

09:00 – 10:30 Warsztat tematyczny „Spory giełdowe”

11:00 – 12:30 Warsztat tematyczny „Spory giełdowe”

 

 • Case study, czyli co widać w raportach bieżących, a co dzieje się między wierszami;
 • Płaszczyzny konfliktu – rada nadzorcza, walne zgromadzenie i protokoły „grozy”;
 • Statuty i regulaminy, które generują oraz minimalizują ryzyko sporu;
 • Sądowe i pozasądowe narzędzia wykorzystywane w konfliktach korporacyjnych;
 • „ABC” bezpiecznej spółki publicznej.

 

Karol Maciej Szymański Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

dr Radosław L. Kwaśnicki Senior Partner, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Dariusz Kulgawczuk Partner, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

 

Więcej informacji na stronie Organizator: SEG – Wydarzenia – XIV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej