Aktualności

/ Aktualności

23 lutego 2023

Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Partnerem XIV Kongresu Prawników SEG 29-30 marca 2023 r.

W dniach 29-30 marca 2023 r. odbędzie się XIV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego zostaną omówione najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych.

 

W trakcie Kongresu poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:

 

 • Procesy M&A w grupach kapitałowych spółek giełdowych
 • Zmiany KSH – grupy kapitałowe
 • Zmiany KSH – kompetencje rad nadzorczych
 • Najważniejsze wyzwania w obszarze compliance
 • Spory giełdowe
 • Prawo do waloryzacji wynagrodzenia z zawartego kontraktu w związku z inflacją i wzrostem kosztów
 • Transformacja cyfrowa – najważniejsze wyzwania prawne
 • Zmiany regulacyjne w ramach Listing Act
 • Proponowane zmiany w zakresie organizacji WZA
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA
 • Najważniejsze zmiany regulacyjne i ich wpływ na funkcjonowanie emitentów

 

I DZIEŃ (29 marca 2023 r.)

 

14:30 – 14:55 Panel dyskusyjny „Spory giełdowe”

 

 • Płaszczyzny konfliktu w spółkach giełdowych
 • Sądowe i pozasądowe narzędzia wykorzystywane w konfliktach korporacyjnych
 • „ABC” bezpiecznej spółki publicznej

 

Robert Wąchała Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Karol Maciej Szymański Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

 

II DZIEŃ (30 marca 2023 r.)

 

09:00 – 10:30 Warsztat tematyczny „Spory giełdowe”

11:00 – 12:30 Warsztat tematyczny „Spory giełdowe”

 

 • Case study, czyli co widać w raportach bieżących, a co dzieje się między wierszami;
 • Płaszczyzny konfliktu – rada nadzorcza, walne zgromadzenie i protokoły „grozy”;
 • Statuty i regulaminy, które generują oraz minimalizują ryzyko sporu;
 • Sądowe i pozasądowe narzędzia wykorzystywane w konfliktach korporacyjnych;
 • „ABC” bezpiecznej spółki publicznej.

 

Karol Maciej Szymański Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

dr Radosław L. Kwaśnicki Senior Partner, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Dariusz Kulgawczuk Partner, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

 

Więcej informacji na stronie Organizator: SEG – Wydarzenia – XIV Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Mogą Cię zainteresować: