Aktualności

/ Aktualności

20 grudnia 2022

Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy członkiem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją Rady Polski Związek Pracodawców Budownictwa Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy została przyjęta do grona firm członkowskich.

 

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie generują ponad 50 mld zł wartości produkcji budowlano-montażowej w Polsce i zatrudniają ponad 50 tys. pracowników. Członkostwo w PZPB daje możliwość bezpośredniego uczestniczenia w kształtowaniu i tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących sektora infrastruktury i budownictwa, zgłaszania swoich postulatów i wniosków mających istotne znaczenie dla kreowania rzeczywistości gospodarczej Polski.

 

„Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszej Kancelarii w poczet członków wspierających PZPB. Chcielibyśmy aktywnie wspierać PZPB naszą wiedzą merytoryczną i uczestniczyć we wszelkich wspólnych inicjatywach, w szczególności w bieżącej pracy Komitetów eksperckich. Deklarujemy również kontynuację dotychczasowej bardzo dobrej współpracy w ramach Konwentu Polska-Ukraina.” – komentuje adw. Witold Sławiński, LL.M., Partner kierujący Praktyką Infrastruktura, Budownictwo i Zamówienia Publiczne w RKKW.

 

 

Mogą Cię zainteresować: