11 Czerwiec 2018

Kancelaria RKKW górą w wielomilionowym sporze dot. umowy inwestycyjnej

Aneta Pankowska

Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy 17,6 mln zł kar umownych oraz zobowiązał pozwanego do zawarcia umów, na podstawie których będzie musiał zapłacić dodatkowe 6,6 mln zł.

Spór dotyczył wykonania umowy inwestycyjnej dotyczącej przejęcia kontroli i nabycia akcji spółki publicznej.

Klientami Kancelarii RKKW w tej sprawie były osoby fizyczne oraz spółki, którzy są akcjonariuszami spółki, której akcje kiedyś były notowane na GPW. W 2010 r. zawarli oni umowę inwestycyjną ze spółką francuską, która miała nabyć od nich wszystkie akcje kontrolowanej przez nich spółki. Spółka francuska wykonywała umowę i nabywała akcje spółki publicznej, jednak jedynie do momentu uzyskania nad nią kontroli. Natomiast później odmówiła nabycia pozostałych akcji i uchyliła się od skutków umowy inwestycyjnej z powołaniem się na błąd. Błąd miał dotyczyć wysokości kapitałów własnych spółki oraz jej sytuacji finansowej – „rzeczywista” sytuacja miała znacząco odbiegać od sytuacji przedstawionej podczas negocjacji poprzedzających zawarcie umowy inwestycyjnej.

W reakcji na to działanie Kancelaria RKKW skierowała powództwo przeciwko spółce francuskiej i wystąpiła o zobowiązanie do zawarcia umów nabycia akcji oraz zapłaty kar pieniężnych za zwłokę w wykonaniu tego zobowiązania. W sprawie występował szereg zagadnień prawnych dotyczących prawa cywilnego, rynków kapitałowych oraz rachunkowości. Ostatecznie wyrok w sprawie zaspokaja w całości roszczenia klientów RKKW dotyczące sprzedaży akcji, a w zakresie kar umownych nakłada zasłużone sankcje za naruszenia umowy inwestycyjnej dokonane przez pozwaną spółkę.

 Wyrok pokazuje, że zagraniczne pochodzenie inwestora, rozbudowane postanowienia umowy inwestycyjnej ani zamówione opinie firm audytorskich nie chronią nielojalnych kontrahentów. Klientów reprezentowała mec. Aneta Pankowska, partner Kancelarii RKKW. Nad sprawą pracowali także radca prawny Piotr Frelak oraz aplikant adwokacki Aleksandra Puszczało.

Powiązane tagi