Aktualności

/ Aktualności

9 kwietnia 2021

Kancelaria RKKW doradzała przy sprzedaży centrum handlowego w Warszawie

Prawnicy z Kancelarii RKKW doradzali przy sprzedaży spółki akcyjnej, zarządzającej centrum handlowym w Warszawie. Transakcja zakończyła również długoletni spór korporacyjny pomiędzy akcjonariuszem spółki (będącym jednocześnie użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym wybudowano centrum handlowe) a spółką i członkami jej organów statutowych. W ramach tego konfliktu zainicjowano szereg procesów sądowych, które dotyczyły m.in. prawidłowości obsadzenia organów spółki, uprawnienia do dysponowania nieruchomością przez spółkę. Co więcej, w sprawie miała miejsce również próba wrogiego przejęcia spółki podczas wadliwie zorganizowanego, przez jednego z akcjonariuszy, rzekomego walnego zgromadzenia „w kawiarni”.

 

Transakcja przeprowadzona przez spółkę – z uwagi na jej zaangażowanie w liczne spory sądowe –  wymagała holistycznego podejścia do różnorodnych zagadnień związanych z bieżącym zarządzaniem centrum handlowym. Jednakże bogate doświadczenie Kancelarii w zakresie rozwiązywania wielopłaszczyznowych sporów korporacyjnych oraz M&A, przyczyniło się do skutecznego sfinalizowania ww. transakcji, przy zapewnieniu ochrony interesów spółki i jej akcjonariuszy” – podkreśla r.pr. Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW.

 

Kancelaria RKKW z powodzeniem przez lata reprezentowała spółkę w powierzonych jej procesach sądowych, a także doradzała w obszarach korporacyjnych związanych z zapewnieniem stabilności funkcjonowania spółki w czasie permanentnego konfliktu. Jednocześnie zapewniła kompleksowe wsparcie przy sprzedaży operatora centrum handlowego, w szczególności w zakresie negocjowania dokumentacji transakcyjnej.

 

„Kancelaria RKKW doradzała spółce przez wiele lat również we wszelkich istotnych obszarach korporacyjnych, efektem czego było zapewnienie jej możliwości niezakłóconego funkcjonowania przez cały okres gorącego sporu pomiędzy istotnymi akcjonariuszami. Przypadek ten potwierdza tezę, że prawidłowe ukształtowanie dokumentów korporacyjnych oraz umiejętne korzystanie z instrumentów prawa spółek, zapewnić może stabilność działania podmiotu pomimo nawet burzliwych kłótni wewnętrznych” – dodaje Karol Maciej Szymański, członek Zarządu Kancelarii RKKW.

Ze strony Kancelarii RKKW za obsługę prawną w zakresie bieżącej działalności spółki oraz przy wspomnianej transakcji odpowiedzialna była Senior Associate r.pr. Kornelia Łuczejko, zaś prace koordynowali r. pr. Damian Dworek (Partner) oraz Karol Maciej Szymański (członek Zarządu).

 

Mogą Cię zainteresować: