06 Grudzień 2018

Kancelaria RKKW doradzała Benefit Systems w transakcji dot. wybranych klubów Calypso Fitness

benefit

W dniu 2 listopada 2018 r. prawnicy zespołu Departamentu Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW uczestniczyli w zamknięciu transakcji w wyniku której nastąpiło nabycie przez Fit Invest sp. z o.o. - spółkę zależną Benefit Systems S.A. spółek, które są operatorami części klubów fitness działających dotychczas pod marką Calypso Fitness.

Transakcja polegała na przeprowadzeniu podziału Calypso Fitness S.A. przez wydzielenie i przeniesienie części jej majątku na trzy niezależne od siebie spółki, tj. Masovian Sports Center sp. z o.o., NewCo2 sp. z o.o. oraz NewCo3 sp. z o.o., a następnie zawarciu umów sprzedaży udziałów w tych spółkach, w wyniku czego Fit Invest sp. z o.o. stała się jedynym ich udziałowcem.

W związku z przeprowadzoną transakcją Masovian Sports Center sp. z o.o., NewCo2 sp. z o.o. oraz NewCo3 sp. z o.o. mają w swoim portfelu 14 klubów fitness działających w Warszawie i w jej okolicach.

Prawnicy Kancelarii RKKW r.pr. Marcin Jasiński, Szef Departamentu Prawa Nieruchomości i Inwestycji, r.pr. Monika Ciechomska oraz adw. Natalia Tracichleb kompleksowo wspierali Fit Invest sp. z o.o. w przeprowadzeniu przedmiotowej transakcji.

„Bardzo się cieszę, że Kancelaria RKKW wspiera Benefit Systems S.A. i jej podmioty zależne, firmy - które tak wielki nacisk kładą na promowanie zdrowego trybu życia. Jest to prawdopodobnie największa transakcja M&A na polskim rynku fitness w roku 2018.” – komentuje r.pr. Krzysztof Wróbel, Partner Kancelarii RKKW.

Powiązane tagi