27 Kwiecień 2015

IV. Konferencja "Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego" (6-8.5.2015 r.)

Radosław L. Kwaśnicki

Katedra Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz School of Business, Economic and IT, University West z Trollhättan w Szwecji zapraszają na czwartą konferencję z cyklu.:
"Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego", która odbędzie się w dniach 6 - 8.5.2015 r. w Sopocie.

Konferencja będzie kolejnym spotkaniem teoretyków i praktyków zainteresowanych zróżnicowanymi aspektami nadzoru korporacyjnego. Jej celem jest dokonanie przeglądu dorobku naukowego ośrodków akademickich z Polski i partnerskich uczelni zagranicznych oraz wymiana poglądów między przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej.
Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego,
- Organy spółek jako ogniwo nadzoru korporacyjnego,
- Struktura własności i jej zmiany oraz uprawnienia akcjonariuszy,
- Polityka rachunkowości, rewizja finansowa, audyt wewnętrzny oraz zarządzanie ryzykiem,
- Prawa wierzycieli i problematyka upadłości przedsiębiorstw,
- Systemy wynagradzania wyższej kadry kierowniczej,
- Nadzór korporacyjny w strategiach przedsiębiorstw i jego wpływ na wartość firm,
- Rynek kapitałowy i jego uczestnicy w kształtowaniu ładu korporacyjnego,
- Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego,
- Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

W Konferencji udział weźmie m. in. dr Radosław L. Kwaśnicki.

Czytaj więcej: Więcej informacji na temat konferencji "Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego".