05 Czerwiec 2018

Dr Szewczyk w Grupie roboczej KNF ds. Blockchain

Dnia 4 czerwca 2018 r. z inicjatywy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zainaugurowane zostały prace Grupy roboczej ds. Blockchain.

Wydarzenie opisał m.in. Puls Biznesu: „KNF powołał kryptozespół” oraz Cyfrowa Ekonomia: „KNF tworzy grupę do spraw blockchain i kryptowalut”.

W skład Grupy wchodzą przedstawiciele międzyresortowego Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), w tym przedstawiciele NBP i Ministerstwa Finansów oraz podmioty reprezentujące branże kryptowalut i technologii Blockchain. W pracach Grupy bierze udział przedstawiciel Kancelarii RKKW – dr Jarosław Szewczyk, LL.M, Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych Kancelarii.

Zgromadzone przez KNF grono ekspertów finansowych i kryptowalutowych zostanie teraz podzielone na cztery podgrupy robocze: (i) podgrupę ds. architektury DLT/Blockchain; (ii) podgrupę ds. barier i ograniczeń dla rozwoju DLT/Blockchain; (iii) podgrupę ds. giełd i kantorów kryptowalut oraz (iv) podgrupę ds. aktywów wirtualnych. Efektem prac ma być przygotowanie kompleksowego raportu nt. operacyjnych i prawnych aspektów technologii rozproszonych rejestrów (DLT/Blockchain), ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kryptoaktywów oraz procesu ICO.

Prace nad wspomnianym raportem mają stanowić asumpt do podejmowania inicjatyw legislacyjnych w zakresie m.in. problematyki technologii DLT/Blockchain, smart kontraktów, ICO, giełd i kantorów kryptowalutowych.    

Relacja Urzędu KNF z tego wydarzenia: https://lnkd.in/dp-GCmp.