Dr Kwaśnicki w Rzeczpospolitej na temat zmian w funkcjonowaniu rad nadzorczych

7 września 2020

Trwają konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Pracami zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych w Ministerstwie Aktywów Państwowych kieruje dr Radosław Kwaśnicki.

 

Zakres regulacji dotyczy wszystkich spółek z o.o. i akcyjnych, a dodatkowo objąć ma też proste spółki akcyjne (przepisy dopuszczające ich tworzenie mają wejść w życie od marca przyszłego roku). Projekt zakłada fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu rad nadzorczych, poszerzając zakres ich kompetencji. Bardziej efektywne rady nadzorcze mają uchronić spółki przed złymi decyzjami biznesowymi, mają być wsparciem i partnerem dla zarządu, a nie przeciwnikiem i kontrolerem. Beneficjentami zmian będą spółki oraz wszyscy ich interesariusze, zatem nie tylko wspólnicy, ale też inne osoby ekonomicznie zainteresowanie jak najlepszym funkcjonowanie spółek.

 

Ustawa ma zburzyć mur asymetrii informacyjnej, który nierzadko twardo stoi między zarządem a radą nadzorczą. Po zmianach rada nadzorcza winna mieć realne instrumenty dające pełniejszą wiedzę o sprawach spółki, ponieważ zarząd będzie zobowiązany do przedstawiania radzie szczegółowych informacji, bez dodatkowego wezwania, rada będzie więc znała sytuację spółki, operacje, inwestycje, sprawy kadrowe, transakcje i inne zdarzenia, które mogą wpływać na sytuację spółki.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy, zaś wszystkim osobom zainteresowanym udziałem w konsultacjach polecamy przesłanie własnych uwag do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

 

Czytaj więcej:  Rzeczpospolita „Rady nadzorcze urosną w siłę i będą mogły sprawdzać zarządy”

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej