Aktualności

/ Aktualności

7 września 2020

Dr Kwaśnicki w Rzeczpospolitej na temat zmian w funkcjonowaniu rad nadzorczych

Trwają konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Pracami zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych w Ministerstwie Aktywów Państwowych kieruje dr Radosław Kwaśnicki.

 

Zakres regulacji dotyczy wszystkich spółek z o.o. i akcyjnych, a dodatkowo objąć ma też proste spółki akcyjne (przepisy dopuszczające ich tworzenie mają wejść w życie od marca przyszłego roku). Projekt zakłada fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu rad nadzorczych, poszerzając zakres ich kompetencji. Bardziej efektywne rady nadzorcze mają uchronić spółki przed złymi decyzjami biznesowymi, mają być wsparciem i partnerem dla zarządu, a nie przeciwnikiem i kontrolerem. Beneficjentami zmian będą spółki oraz wszyscy ich interesariusze, zatem nie tylko wspólnicy, ale też inne osoby ekonomicznie zainteresowanie jak najlepszym funkcjonowanie spółek.

 

Ustawa ma zburzyć mur asymetrii informacyjnej, który nierzadko twardo stoi między zarządem a radą nadzorczą. Po zmianach rada nadzorcza winna mieć realne instrumenty dające pełniejszą wiedzę o sprawach spółki, ponieważ zarząd będzie zobowiązany do przedstawiania radzie szczegółowych informacji, bez dodatkowego wezwania, rada będzie więc znała sytuację spółki, operacje, inwestycje, sprawy kadrowe, transakcje i inne zdarzenia, które mogą wpływać na sytuację spółki.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy, zaś wszystkim osobom zainteresowanym udziałem w konsultacjach polecamy przesłanie własnych uwag do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

 

Czytaj więcej:  Rzeczpospolita „Rady nadzorcze urosną w siłę i będą mogły sprawdzać zarządy”

Mogą Cię zainteresować: