Dr Kwaśnicki w Rzeczpospolitej na temat zmian w funkcjonowaniu rad nadzorczych

7 września 2020

Trwają konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Pracami zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych w Ministerstwie Aktywów Państwowych kieruje dr Radosław Kwaśnicki.

 

Zakres regulacji dotyczy wszystkich spółek z o.o. i akcyjnych, a dodatkowo objąć ma też proste spółki akcyjne (przepisy dopuszczające ich tworzenie mają wejść w życie od marca przyszłego roku). Projekt zakłada fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu rad nadzorczych, poszerzając zakres ich kompetencji. Bardziej efektywne rady nadzorcze mają uchronić spółki przed złymi decyzjami biznesowymi, mają być wsparciem i partnerem dla zarządu, a nie przeciwnikiem i kontrolerem. Beneficjentami zmian będą spółki oraz wszyscy ich interesariusze, zatem nie tylko wspólnicy, ale też inne osoby ekonomicznie zainteresowanie jak najlepszym funkcjonowanie spółek.

 

Ustawa ma zburzyć mur asymetrii informacyjnej, który nierzadko twardo stoi między zarządem a radą nadzorczą. Po zmianach rada nadzorcza winna mieć realne instrumenty dające pełniejszą wiedzę o sprawach spółki, ponieważ zarząd będzie zobowiązany do przedstawiania radzie szczegółowych informacji, bez dodatkowego wezwania, rada będzie więc znała sytuację spółki, operacje, inwestycje, sprawy kadrowe, transakcje i inne zdarzenia, które mogą wpływać na sytuację spółki.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy, zaś wszystkim osobom zainteresowanym udziałem w konsultacjach polecamy przesłanie własnych uwag do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

 

Czytaj więcej:  Rzeczpospolita „Rady nadzorcze urosną w siłę i będą mogły sprawdzać zarządy”

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej