09 Maj 2018

Dr Kwaśnicki w Rzeczpospolitej i Parkiecie o GetBack S.A.

Radosław L. Kwaśnicki

W Rzeczpospolitej i Parkiecie z dnia 9.5.2018 r. Dr Kwaśnicki wypowiedział się na temat GetBacku.

- Zastanowiłbym się na miejscu obligatariuszy nad podjęciem działań w celu powołania, na najbliższym walnym zgromadzeniu zwołanym na 22 maja, niezależnego członka rady nadzorczej, który do tej pory nie miał żadnych związków ze spółką oraz jej znaczącymi akcjonariuszami a także ma niezbędne w tym przypadku doświadczenie. Poza tym taki członek rady nadzorczej powinien uzyskać prawo do indywidualnego nadzoru nad spółką w zakresie dotyczącym praw obligatariuszy a jego wynagrodzenie powinno być adekwatne do oczekiwanego zaangażowania. Oczywiście takie działanie wymagałoby zgody Abrisu i jego reprezentantów w radzie, byłby to duży gest z jego strony, ale byłoby to w mojej ocenie korzystne zarówno dla niego samego (m.in. w kontekście medialnych zarzutów wysuwanych wobec niego przez byłego prezesa) jak i spółki oraz obligatariuszy i akcjonariuszy, którzy mieliby poczucie, że trzymają rękę na pulsie. Rada nadzorcza liczy obecnie 3 osoby a więc i tak wymaga natychmiastowego uzupełnienia a porządek obrad najbliższego walnego umożliwia przeprowadzenie opisanego scenariusza.

Druga sprawa dotyczy, prezentowanych coraz częściej w przestrzeni publicznej, obaw o rzetelność informacji publikowanych przez spółkę (m.in. chodzi o raporty bieżące oraz raporty za ostatnie 3 kwartały 2017 r. a także tezy o ryzyku manipulacji informacją przez spółkę). Ustalenia dokonane w ramach działań nadzorczych przez KNF wykazały bowiem, że mogą występować istotne nieprawidłowości związane z należytym wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez spółkę (jak wynika z komunikatu Urzędu). Jeśli również obligatariusze mają tego typu wątpliwości, mogą spróbować wprowadzić do spółki rewidenta do spraw szczególnych, który mógłby to zbadać i przedstawić stosowny raport. Można do tego doprowadzić na dwa sposoby: poprzez grupę akcjonariuszy mający co najmniej 5 proc. akcji  albo obligatariusze mogliby zwrócić się do KNF, aby to Komisja wprowadziła biegłego ds. szczególnych.

Poza tym obligatariusze – w świetle twierdzeń o możliwych nieprawidłowościach w dokumentacji i raportach -  mogą się zastanowić nad zbadaniem czy przysługują im roszczenia z tytułu poniesionych szkód. Adresatem takich ewentualnych roszczeń mogliby być członkowie zarządu (a dalej ich ubezpieczyciele, o ile menedżerowie mieli polisy D&O), spółka oraz inne podmioty (…). Za szkodę odpowiedzialny jest bowiem nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody (art. 422 Kodeksu cywilnego).

 

Czytaj więcej: 180509-RZECZPOSPOLITA-Obligatariusze-GetBacku-musza-jeszcze-poczekac

180509-PARKIET-Obligatariusze-GetBacku-musza-byc-cierpliwi