08 Czerwiec 2018

Dr Kwaśnicki w Pulsie Biznesu na temat prawa akcjonariuszy do informacji

Radosław L. Kwaśnicki

W Pulsie Biznesu z dnia 08.06.2018 r. Dr Kwaśnicki wypowiedział się na temat prawa akcjonariuszy do informacji.

- Jedną z podstawowych wartości rynku zorganizowanego jest transparentność, występująca zarówno w obszarze struktury akcjonariatu konkretnej spółki publicznej, jak i odnosząca się do najistotniejszych transakcji zawieranych z udziałem emitenta. Przejrzystość sfery właścicielskiej spółek zabezpieczana jest przez gro przepisów znajdujących się w ustawie o ofercie publicznej. Wynika z nich, że podmioty posiadające wpływ na sposób wykonywania prawa głosu ze znaczącego pakietu akcji ujawniały ten fakt wobec pozostałych uczestników rynku giełdowego. Istotne, że wspomniany wpływ nie musi wynikać wyłącznie z okoliczności pozostawania bezpośrednim akcjonariuszem spółki, lecz również może być konsekwencją innych uwarunkowań lub relacji występujących pomiędzy określonymi podmiotami w stosunku do uprawnionego do akcji emitenta. Nie formułując wniosku będącego oceną wprost opisywanej sytuacji w Biotonie, trzeba wskazać, że naruszenie wzmiankowanych zasad transparentności – wolą ustawodawcy – powinno spotykać się z dolegliwymi sankcjami.

Czytaj więcej: PULS BIZNESU „ Chińskie manewry w Biotonie”