25 Lipiec 2016

Dr Kwaśnicki w Parkiecie: Rada nadzorcza to partner, a nie tylko kontroler zarządu

Radosław L. Kwaśnicki

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem, którego udzielił Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW, członek rad nadzorczych spółek publicznych w rozmowie z red. Adamem Roguskim.

Wybierając członków rad nadzorczych udziałowcy desygnują w skład tych gremiów osoby, które z racji swojego doświadczenia lub autorytetu są ich właściwą reprezentacją w bieżących kontaktach z zarządem. Rada nadzorcza powinna wspierać zarząd przy podejmowaniu konkretnych decyzji biznesowych, zaś racjonalnie działający zarząd winien wykazywać otwartość na opinie rady. Wzorową więź łączącą oba omawiane organy należy bowiem charakteryzować bardziej mianem kooperacji lub uzupełniania, niż rywalizacji. Należy przy tej okazji przypomnieć, iż w spółce akcyjnej rada nadzorcza pełni swoje funkcje co do zasady in corpore. Oznacza to, że poszczególni członkowie przedmiotowego organu nie mają formalnej kompetencji do samodzielnego prowadzenia czynności nadzorczych, a w szczególności nie posiadają uprawnienia do bezpośredniego żądania od zarządu czy kluczowych pracowników spółki przedkładania określonych dokumentów czy składania wyjaśnień. Niekiedy może to prowadzić do osłabienia nadzoru realizowanego w spółce z uwagi na ograniczenia związane z liczbą zagadnień, które mogą stać się przedmiotem posiedzeń omawianego organu. Niemniej ustawodawca przewiduje możliwość (niekiedy wręcz obowiązek) formułowania w ramach rady nadzorczej określonych ciał zajmujących się określonymi zagadnieniami. 

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, "Rada nadzorcza to partner, a nie tylko kontroler zarządu", Parkiet z dnia 25.7.2016 r.