Aktualności

/ Aktualności

3 grudnia 2020

Dr Kwaśnicki w Dzienniku Gazeta Prawna o radach nadzorczych

W czasie pandemii może dojść do sytuacji, że większość członków rady nadzorczej będzie przebywało na kwarantannie, izolacji bądź na zwolnieniu lekarskim. Podjęcie niezbędnych uchwał w takiej sytuacji może okazać się utrudnione.

 

Nowelizacja KSH wprowadzona ustawą z 31 marca 2020 r. wprowadziła jednak wiele udogodnień w zakresie funkcjonowania organów nadzoru spółek handlowych. Zmiany opierają się na ogólnym zastrzeżeniu dopuszczalności nie tylko podejmowanych uchwał na odległość, lecz także obradowania w tym trybie bez potrzeby umieszczania takiego zezwolenia w statucie spółki.

 

W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. W świetle zmienionych przepisów – o ile statut nie zawiera odmiennych regulacji – członka rady nadzorczej korzystającego ze środków bezpośredniego komunikowania się na odległość należy traktować jako osobę fizycznie obecną na posiedzeniu.

 

W konsekwencji dla celów obliczania kworum powinni być uwzględnieni także ci członkowie rady, którzy biorą udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

 

„Regulacja ta przyczyniła się do praktycznego wyeliminowania dotychczasowych problemów związanych z koniecznością spełnienia wymogów kworum poza sytuacjami nadzwyczajnymi. W związku z szeroką dostępnością rozwiązań technologicznych praktycznie zawsze możliwa jest obecność na posiedzeniu (…)” – uważa dr Radosław Kwaśnicki

 

Czytaj więcej: Dziennik Gazeta Prawna „Choroba członka rady nadzorczej nie musi paraliżować spółki”

 

Mogą Cię zainteresować: