21 Sierpień 2015

Dr Kwaśnicki: PGNiG może teraz przegłosować Gazprom w EuRoPol Gaz S.A.

Radosław L. Kwaśnicki

Na łamach Rzeczpospolitej i Parkietu z dnia 2.8.2015 r. ukazały się dwa artykuły nawiązujące do lipcowej transakcji pośredniego nabycia 4 proc. akcji EuRoPol Gaz S.A. przez PGNiG.

W transakcji tej PGNiG doradzała Kancelaria RKKW.

Na ich łamach dr Radosław L. Kwaśnicki przekonuje, że - wbrew literalnemu brzmieniu statutu EuRoPol Gaz S.A. - w wyniku ww. transakcji PGNiG może teraz przegłosować Gazprom, przynajmniej w takich sprawach jak wybór zarządu, podział zysku lub zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium. Jego pogląd potwierdza prof. Stanisław Sołtysiński.                                                                                                                            R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. T. Furmana, "PGNiG będzie mogło przegłosować Gazprom", Parkiet z dnia 2.8.2015 r.

 

 

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. T. Furmana, "Eksperci: PGNiG może decydować", Rzeczpospolita z dnia 2.8.2015 r.