18 Czerwiec 2015

Dr Kwaśnicki na V. Europejskim Kongresie Finansowym (22-24.6.2015)

Radosław L. Kwaśnicki

Dr Radosław L. Kwaśnicki weźmie udział w Europejskim Kongresie Finansowym (22-24.6.2015 w Sopocie). Europejski Kongres Finansowy to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej.

Europejski Kongres Finansowy skupia publiczne, praktycystyczne debaty środowisk biznesu, nauki i polityki. Debaty te odbywają się w ramach organizowanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańską Akademię Bankową seminariów i kongresów specjalistycznych, spotkań branżowych oraz tematycznych komitetów sterujących i rad programowych.

Czytaj więcej: Więcej na temat Europejskiego Kongresu Finansowego