15 Maj 2014

Dr Kwaśnicki w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Radosław L. Kwaśnicki

W dniu 15.5.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej m.in. dr. Radosława L. Kwaśnickiego, Prezesa Zarządu Kancelarii RKKW.

Skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

 

Mec. Kwaśnicki wszedł w skład Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Skład Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Czytaj więcej: skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.