10 Styczeń 2019

Dr Jarosław Szewczyk członkiem Grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain

wrzutka

W dniu wczorajszym (tj. 9 stycznia 2019 r.) odbyło się spotkanie inaugurujące prace Grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain, powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Jednym z członków tej Grupy będzie przedstawiciel naszej Kancelarii – dr Jarosław Szewczyk. Aktualnie jest on również członkiem Grupy roboczej ds. blockchain działającej przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

W pracach Grupy brać będzie udział wielu przedstawicieli różnych środowisk: biznesowego, naukowego, prawniczego oraz bankowego. Prace Grupy koordynować będzie Pan Piotr Rutkowski z państwowego instytutu badawczego NASK, nadzorowanego przez MC.

Najważniejszym postulatem jaki pojawił się podczas wczorajszego panelu dyskusyjnego było powołanie podgrupy roboczej, która winna skoncentrować swoje działań wokół pomysłu wykorzystania rejestrów rozproszonych do prowadzenia ksiąg akcyjnych w tzw. prostych spółkach akcyjnych (PSA). 

Więcej na ten temat zob:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/grupa-robocza-ds-rejestrow-rozproszonych-i-blockchain

https://www.pb.pl/mc-odgrzewa-blockchainowy-kotlet-950047