01 Luty 2017

Dokumentacja korporacyjna dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (20-21.4.2017 r.)

Damian Dworek, Dariusz Kulgawczuk, Karol Szymański, Łukasz Sieczka

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztacie organizowanym przez Certified Global Education przy współpracy z Kancelarią RKKW.

Szkolenie adresowane jest do pracowników biura zarządu przygotowujących dokumentację korporacyjną, ale również do innych osób pracujących z dokumentacją, również dla samych członków organów.

Dokumentacja korporacyjna stanowi ważny element funkcjonowania każdej spółki prawa handlowego. Prawidłowe prowadzenie dokumentów tworzonych w toku działalności, znajomość przepisów prawa,  trybu i zasad tworzenia prawidłowej dokumentacji w spółce pozwala uniknąć sytuacji kryzysowych, usprawnia zarządzanie spółką, ma wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku spółki. Program umożliwia zapoznanie się z tematyką zwoływania posiedzeń, podejmowania uchwał,  oraz szczegółowymi uregulowaniami dotyczącymi dokumentacji organów spółki wg Ksh.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, które ułatwi wprowadzenie porządku dokumentacyjnego – ładu, którego przestrzeganie poprawi funkcjonowanie spółki i jej organów.

Szkolenie poprowadzą: mec. Damian Dworek, mec. Dariusz Kulgawczuk, mec. Łukasz Sieczka oraz Karol Szymański z Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Dokumentacja korporacyjna dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (20-21.4.2017 r.)