07 Marzec 2017

Departament wsparcia przemysłu obronnego Kancelarii RKKW rozpoczął działalność

Krzysztof Wróbel

Pragniemy poinformować, iż w Kancelarii RKKW powstał nowy Departament wsparcia przemysłu obronnego. Tym samym Kancelaria RKKW rozszerzyła zakres usług o obsługę prawną na rzecz przedsiębiorstw z branży produkcji oraz handlu uzbrojeniem, jak również produktami podwójnego zastosowania.

Oferujemy kompleksowe usługi zorientowane na wsparcie Klientów z sektora obronnego we wszelkich aspektach ich funkcjonowania, w szczególności w zakresie reprezentacji w postępowaniach dotyczących uzyskania koncesji, zezwoleń, świadectw lub certyfikatów niezbędnych do prowadzenia działalności względnie przeprowadzania poszczególnych transakcji na rynkach krajowych oraz międzynarodowych w odniesieniu do uzbrojenia lub produktów podwójnego zastosowania; negocjowania, zawierania i realizacji wszelkiego rodzaju umów, przygotowywania oraz realizacji postępowań przetargowych w tym zakresie (również na etapie odwoławczym), reprezentowania oferentów w ramach tego typu procedur.

 Na czele Departamentu stanął mec. Krzysztof Wróbel, Partner w Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Więcej na ten temat