25 Październik 2016

Nowy Departament w Kancelarii RKKW - Departament Prawa Nowych Technologii

W Kancelarii RKKW powstał Departament Prawa Nowych Technologii.
Departament Prawa Nowych Technologii Kancelarii RKKW oferuje wsparcie prawne przedsiębiorstw informatycznych we wszelkich aspektach ich działalności, jak również świadczy usługi na rzecz innych podmiotów w zakresie korzystania z IT oraz nowych technologii.

Obszary praktyki: Prawo nowych technologii.

Oferujemy wsparcie prawne dla przedsiębiorstw w zakresie oferowania oraz korzystania z nowych technologii. Świadczymy usługi doradztwa prawnego przy transferze technologii, zarządzaniu własnością intelektualną w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, obsłudze sporów i postępowań sądowych dotyczących praw własności intelektualnej oraz zawierania i wykonywania umów w branży IT.

Specjaliści Kancelarii RKKW to pasjonaci nowych technologii posiadający dogłębną wiedzę techniczną, umożliwiającą pełne zrozumienie potrzeb Klientów oraz skuteczne i kreatywne rozwiązanie nietypowych problemów prawnych.

Departament Prawa Nowych Technologii

Departament Prawa Nowych Technologii Kancelarii RKKW oferuje wsparcie prawne przedsiębiorstw informatycznych we wszelkich aspektach ich działalności, jak również świadczy usługi na rzecz innych podmiotów w zakresie korzystania z IT oraz nowych technologii. Poniżej prezentujemy główne obszary działalności departamentu w tym zakresie:

  • opracowywanie oraz negocjacje umów wdrożeniowych systemów komputerowych (m.in. w metodyce waterfall oraz agile), umów rozwoju oprogramowania, umów serwisowych, umów utrzymania w ruchu systemów komputerowych i innych zawieranych przez podmioty z sektora nowych technologii;
  • kompleksowe doradztwo prawne związane z transferem technologii oraz komercjalizacją praw własności intelektualnej (umowy licencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe);
  • opracowywanie wzorów umów wykorzystywanych w ramach prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa z sektora nowych technologii;
  • opracowywanie wzorców umownych wykorzystywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (regulaminy świadczenia usług, cenniki);
  • doradztwo przy opracowaniu oraz wdrażaniu standardów ochrony informacji i danych osobowych;
  • przeprowadzanie audytów w celu określenia poziomu ochrony własności intelektualnej, know-how oraz tajemnic handlowych w przedsiębiorstwie, opracowywanie oraz wdrażanie strategii związanych z ochroną własności intelektualnej, tajemnic handlowych oraz know-how w przedsiębiorstwie;
  • opracowywanie oraz negocjacje umów badawczo-rozwojowych;
  • doradztwo związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz dotacji w związku z inwestycjami ponoszonymi na innowacje;
  • reprezentowanie klientów w ramach wszelkich postępowań przed GIODO;
  • kompleksowa obsługa sporów i postępowań sądowych dotyczących praw własności intelektualnej oraz wykonywania umów w branży IT.