05 Sierpień 2014

Dementi Kancelarii RKKW odnośnie do publikacji w "Parkiecie"

Działając w imieniu Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p. poniżej przedstawiam stanowisko Kancelarii odnośnie artykułu pt. „Windykacja: Optymizm w DTP”, który został opublikowany w Parkiecie w dniu 5.8.2014 r.:

  1. nie istnieje podmiot o firmie „kancelaria Kwaśnickiego”, o którym na łamach ww. artykułu mówił Pan Michał Handzlik, Prezes Zarządu DTP S.A. Dr Radosław L. Kwaśnicki jest Prezesem Zarządu Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p. (dalej jako „Kancelaria”) i tylko z tą Kancelarią jest związany,

  2. nieprawdą jest, iż - jak na łamach ww. artykułu twierdzi Pan Michał Handzlik, Prezes Zarządu DTP S.A.:

    • działania Klientów lub Partnerów Kancelarii były próbą destabilizacji działania DTP S.A.,

    • działania Klientów lub Partnerów Kancelarii zmierzające do zakończenia sporów prawnych z DTP S.A. potwierdzają, iż (i) DTP S.A. działa zgodnie ze standardami rynkowymi, (ii) a jej osiągnięcia, w tym wyniki finansowe, mają stabilne podstawy prawne i ekonomiczne.

Zakończenie tych sporów stanowi jedynie naturalny skutek osiągnięcia zakładanych celów biznesowych przez Klientów Kancelarii.

Mając na względzie konieczność ochrony dobrego imienia Kancelarii oraz dr. Radosława L. Kwaśnickiego opublikowanie ww. stanowiska stało się konieczne.

Krzysztof Wróbel
Wiceprezes Zarządu
radca prawny, LL.M.