Cztery postanowienia o zabezpieczeniu dla Klienta RKKW w sporach sądowych na tle Ustawy o Ofercie

Od kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy już czterokrotnie zabezpieczył roszczenia Klienta RKKW w wielowątkowym sporze sądowym. Piszemy – o sporze – w liczbie pojedynczej, bo choć sporów mamy kilka to mają wspólny mianownik – działanie w porozumieniu w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej (nienotyfikowane uczestnikom rynku) oraz bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.

 

Pierwszego zabezpieczenia udzielił Sąd Okręgowy w Warszawie, który postanowieniem z 19.4.2021 r. (obowiązującym do dzisiaj) zakazał wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji spółki dwóm akcjonariuszom spółki publicznej z rynku głównego GPW (ściśle – jednemu akcjonariuszowi i jednemu podmiotowi, na którym dokonano tzw. „parkingu” akcji).

 

Wówczas to rozpoczęła się historia „ucieczki” przed wspomnianym orzeczeniem, zaś akcje wędrowały pomiędzy polskimi spółkami z o.o., by wrócić znów na rachunki osób fizycznych, by w końcu – po pewnym przetasowaniu – trafić do spółki na …Malcie (tzw. spółki skrzynki pocztowej).

 

Rzeczone „przetasowania” mające na celu obejście orzeczonej sankcji utraty prawa głosu na skutek wysiłków współpracowników RKKW, okazały się jednak praktycznie bezcelowe.

 

W czerwcu Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał skuteczność uchwał rzekomego Walnego Zgromadzenia tej spółki publicznej, które miało odbyć się w maju zabezpieczając roszczenie o ustalenie ich nieistnienia (tak właśnie – nieistnienia). W lipcu ustalił po raz drugi, że określeni (kolejni, którzy dołączyli do porozumienia) akcjonariusze nie mogą wykonywać prawa głosu, by wreszcie w dniu 15.10.2021 r. ponownie udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieistnienia uchwał kolejnego rzekomego Walnego Zgromadzenia wskazanej spółki publicznej, które miały zostać powzięte głosami wspomnianego maltańskiego inwestora.

 

…łącznie zatem 4 (cztery) postanowienia o zabezpieczeniu.

 

Przypadek ten potwierdza, że przeniesienie akcji spółki publicznej – po zaistnieniu sankcji określonej w art. 89 ustawy o ofercie publicznej (…) – na kolejne podmioty sterowane przez pierwotnych naruszycieli prawa, nic nie dają.

 

W projekt od samego początku zaangażowany jest zespół RKKW kierowany przez radcę prawnego Dariusza Kulgawczuka, partnera RKKW ze wsparciem Karola Macieja Szymańskiego, Partnera Zarządzającego, radcy prawnego Dagmary Błaszkiewicz Senior Associate oraz Associate Aleksandry Ługowskiej i Associate Ernesta Kosy.

 

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej