Aktualności

/ Aktualności

1 marca 2023

Certyfikowany Szef Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 23-24 marca 2023 r. on-line

W trakcie szkolenia m.in. omówiona będzie  nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) wprowadzająca w Polsce tzw. prawo koncernowe, omówione zostaną zmiany w zakresie np. wzmocnienia rad nadzorczych w spółkach oraz prawnego uregulowania działalności holdingów.

 

Najważniejsze zagadnienia:

  • Przepisy ogólne dotyczące formy czynności prawnej
  • Przedstawicielstwo
  • Wewnętrzne akty prawne
  • Dokumentacja spółki
  • Wybrane orzecznictwo
  • Dyrektor Biura Zarządu oraz Rady Nadzorczej
  • Organizacja pracy Zarządu
  • Sprawowanie funkcji przez Radę Nadzorczą
  • Obrady zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia
  • Organizacja współpracy w grupie kapitałowej

 

Prelegenci:

 

Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający

Łukasz Sieczka, Partner

Dariusz Kulgawczuk, Partner

Dagmara Błaszkiewicz, Senior Associate

Karolina Kobojek, Senior Associate

Łukasz Lipski, Associate

 

Więcej informacji: Certyfikowany Szef Biura Zarządu i Rady Nadzorczej – CGE – Certified Global Education (certge.pl) 

Mogą Cię zainteresować: