Bronimy Klientów przed zarzutem nieuczciwej konkurencji (i wielomilionowym roszczeniem)

10 maja 2022
Aneta Pankowska

Jedna z największych prywatnych linii lotniczych w Polsce wystąpiła przeciwko swoim byłym współpracownikom z roszczeniem o naprawienie szkody w wysokości 3,5 mln USD  z tytułu rzekomego popełnienia przez nich czynu nieuczciwej konkurencji. Szkoda, której rekompensaty domagała się powódka miała wynikać z przejęcia przez nowo utworzoną spółkę z branży lotniczej „kluczowego” klienta powódki. Miało do tego dojść dzięki przekazaniu przez Klientów RKKW, a następnie wykorzystaniu przez nowo utworzonego konkurenta, informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (w szczególności handlowych danych z kontraktu).  Poza naprawieniem szkody Powódka domagała się także publicznych przeprosin.

 

Kancelaria RKKW weszła do procesu w trakcie  jego trwania, kiedy powódce, reprezentowanej przez jedną z renomowanych warszawskich kancelarii udało się przekonać Sąd do udzielania bardzo dotkliwych zabezpieczeń majątkowych (w tym zabezpieczenia na wierzytelnościach z kont bankowych). Sąd wydawał się być wówczas bardzo mocno przekonany do racji strony powodowej.

 

Po zażaleniach wniesionych przez RKKW zabezpieczenia na majątku pozwanych zostały uchylone przez Sąd Apelacyjny. Po długim procesie udało się przekonać Sąd I Instancji, że pozwani nie ujawnili żadnych cen z kontraktu, a w majątku powódki żadna szkoda nigdy nie powstała. Mało tego, powódka zakończyła współpracę z rzekomym „kluczowym klientem”, gdyż współpraca ta – wraz z rozwojem spółki i pozyskaniem bardziej marżowych kontraktów – stała się nieopłacalna. Wykazane zostało, że przyczyny zakończenia współpracy z tzw. kluczowym klientem nie miały nic wspólnego z działaniem pozwanych.

 

Od rozstrzygnięcia Sądu I instancji, oddalającego powództwo w całości, powódka wywiodła apelację domagając się zmiany wyroku i zasądzenia odszkodowania.

 

Wyrokiem z dnia 29.12.2021 (sygn. akt: VI ACa 888/19) Sąd Apelacyjny w Warszawie apelację powódki w całości oddalił.  W uzasadnieniu podkreślił m.in. nieudowodnienie przez powódkę szkody co do zasady oraz brak związku przyczynowego między działaniem pozwanych a rzekomą szkodą.

 

Klientów w sporze reprezentowała Aneta Pankowska – radca prawny oraz Partner Kancelarii ze wsparciem zespołu IP Kancelarii.

 

Wyrok jest prawomocny.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej