01 Wrzesień 2015

Bipromet S.A. przy wsparciu Kancelarii RKKW zakończył z sukcesem proces delistingu

Dariusz Kulgawczuk, Radosław L. Kwaśnicki, Karol Szymański

W dniu 17.8.2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 554/15, w której postanowił o zniesieniu z dniem 19.8.2015 r. dematerializacji akcji spółki pod firmą Bipromet S.A. z siedzibą w Katowicach, a także o wycofaniu z prowadzonego depozytu papierów wartościowych akcji wspomnianej spółki.

Powzięcie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wspomnianej uchwały oznacza formalne zakończenie przeprowadzonego przez Bipromet S.A. przy współpracy z Kancelarią RKKW procesu mającego na celu zniesienie dematerializacji jej akcji oraz wykluczenie ich z obrotu zorganizowanego. Jedynym akcjonariuszem Bipromet S.A., która rozwijać będzie prowadzoną przez siebie działalność ponownie w charakterze spółki „prywatnej”, jest KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie.

- „Cieszymy się z zakończonego procesu. Satysfakcjonującym jest dla nas przede wszystkim fakt, iż delisting Bipromet S.A. udało się przeprowadzić sprawnie oraz bez żadnych negatywnych niespodzianek dla naszego Klienta. W praktyce można zaobserwować, że wiele podobnych postępowań przebiega z istotnymi problemami, a nawet blokowane są skutecznie przez akcjonariuszy mniejszościowych emitentów. Na skutek podjętych przez nas działań zniesienie dematerializacji akcji Bipromet S.A. zakończyło się bez komplikacji, z rezultatem zakładanym przez Zleceniodawcę.” – komentuje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW kierujący jej Departamentem Prawa Rynku Kapitałowego.

- „Sukces delistingu Bipromet S.A. utwierdza nas w przekonaniu, że wykorzystując doświadczenie z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz szeroko rozumianej praktyki prawa korporacyjnego, Kancelaria RKKW jest gotowa przeprowadzić w imieniu swoich Klientów w sposób kompleksowy oraz efektywny nawet najtrudniejsze przedsięwzięcia.” – dodaje mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner Kancelarii RKKW kierujący jej Departamentem Korporacyjnym.

- „Delisting Bipromet S.A. udowodnił, że posiadane kompetencje merytoryczne oraz bogate doświadczenie praktyczne pozwalają na przygotowanie przez Kancelarię RKKW nawet najbardziej złożonych projektów w sposób, który zapewnia ich skuteczną realizację.” ­– zauważa Karol Szymański, Of Counsel w Kancelarii RKKW.

Pełna treść wskazanej uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dostępna jest tutaj.

Pełnomocnikami Bipromet S.A. przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., jak i wcześniej w ramach procesu delistingu przed Komisją Nadzoru Finansowego, byli mec. Dariusz Kulgawczuk oraz Karol Szymański.