Aktualności

02 Październik 2014

Nowy Departament w Kancelarii RKKW - Prawo Ochrony Środowiska

Aneta Pacek-Łopalewska

W Kancelarii RKKW powstał Departament Prawa Ochrony Środowiska, w którego ramach oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie regulacji prawa ochrony środowiska. Wspieramy klientów w tym zakresie podczas prowadzonych procesów inwestycyjnych, transakcji kapitałowych i przejmowania (sprzedaży) majątku a także podczas bieżącej działalności gospodarczej oddziałującej na środowisko.

Czytaj dalej
29 Wrzesień 2014

dr Kwaśnicki uczestnikiem konferencji INP PAN

Radosław L. Kwaśnicki

Dr Radosław L. Kwaśnicki uczestniczył w konferencji pt. "Dylematy spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym", zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dla uczczenia 40-lecia pracy naukowej Pana Profesora Andrzeja Szajkowskiego w INP PAN dnia 23.09.2014 r. w Warszawie.

Czytaj dalej
05 Sierpień 2014

Dementi Kancelarii RKKW odnośnie do publikacji w "Parkiecie"

Działając w imieniu Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p. poniżej przedstawiam stanowisko Kancelarii odnośnie artykułu pt. „Windykacja: Optymizm w DTP”, który został opublikowany w Parkiecie w dniu 5.8.2014 r.:

  1. nie istnieje podmiot o firmie „kancelaria Kwaśnickiego”, o którym na łamach ww. artykułu mówił Pan Michał Handzlik, Prezes Zarządu DTP S.A. Dr Radosław L. Kwaśnicki jest Prezesem Zarządu Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p. (dalej jako „Kancelaria”) i tylko z tą Kancelarią jest związany,

  2. nieprawdą jest, iż - jak na łamach ww. artykułu twierdzi Pan Michał Handzlik, Prezes Zarządu DTP S.A.:

    • działania Klientów lub Partnerów Kancelarii były próbą destabilizacji działania DTP S.A.,

    • działania Klientów lub Partnerów Kancelarii zmierzające do zakończenia sporów prawnych z DTP S.A. potwierdzają, iż (i) DTP S.A. działa zgodnie ze standardami rynkowymi, (ii) a jej osiągnięcia, w tym wyniki finansowe, mają stabilne podstawy prawne i ekonomiczne.

Zakończenie tych sporów stanowi jedynie naturalny skutek osiągnięcia zakładanych celów biznesowych przez Klientów Kancelarii.

Mając na względzie konieczność ochrony dobrego imienia Kancelarii oraz dr. Radosława L. Kwaśnickiego opublikowanie ww. stanowiska stało się konieczne.

Krzysztof Wróbel
Wiceprezes Zarządu
radca prawny, LL.M.