Aktualności

18 Kwiecień 2019

Sukces Klienta RKKW: zarządca zobowiązany do przekazania TFI pełnej informacji o zarządzanych aktywach

sukces TFI

W dniu 08.11.2018 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie, w którym nakazał zarządcy portfeli wierzytelności (obecnie w restrukturyzacji) udostępnienie na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych wszelkich informacji gromadzonych i przetwarzanych w związku z powierzeniem jej zarządzania portfelami inwestycyjnymi szeregu funduszy inwestycyjnych. Sąd zagroził także karą pieniężną na wypadek niewykonania nałożonych obowiązków w terminie. Wartość zarządzanych aktywów, związanych z przedmiotowym sporem wynosi około miliard złotych.

Czytaj dalej
09 Kwiecień 2019

Klienci RKKW wygrywają spór o nieuczciwą konkurencję

sukces kancelarii

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 03.01.2019 r. oddalił powództwo w sprawie toczącej się przeciwko Klientom Kancelarii RKKW o zapłatę odszkodowania w wysokości 3.450.057,30 USD (ponad 13 mln PLN) z tytułu rzekomego naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Miało do tego dojść na skutek ujawnienia konkurencyjnemu podmiotowi cen z kontraktu z „kluczowym klientem”, co umożliwiło konkurencji złożenie korzystniejszej oferty oraz przejęcie kontraktu. Pozew został obudowany szeroką dokumentacją oraz prywatną opinią, która przedstawiała wyliczenie rzekomo poniesionej szkody.

Czytaj dalej
03 Kwiecień 2019

Sukces Kancelarii RKKW w sprawie dot. DRUTEX S.A.

Sukces Drutex

W ostatnich dniach prawnicy RKKW reprezentowali Pana Leszka Gierszewskiego, większościowego akcjonariusza i Prezesa Zarządu DRUTEX S.A., w postępowaniach zabezpieczających przed Sądem Okręgowym w Gdańsku i Sądem Rejonowym w Słupsku. Przedmiotem tych spraw było uregulowanie zasad wykonywania praw korporacyjnych z ponad 75% akcji DRUTEX S.A.

Czytaj dalej