17 Kwiecień 2014

12. Ranking Kancelarii "Rzeczpospolitej": kolejny awans Kancelarii RKKW

Kancelaria RKKW zajęła 54. miejsce w 12. Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” (opracowanym według kryterium liczby adwokatów i radców prawnych). W porównaniu z rokiem 2013 Kancelaria RKKW awansowała w tym rankingu o 3 miejsca, z  rokiem 2012 -  o 22 miejsca, z  rokiem 2011 – o  89 miejsc, zaś w porównaniu z rokiem 2010 - aż o 137 miejsc.

W Rankingu opracowanym według kryterium liczby prawników Kancelaria zajęła 51. miejsce.

Załączniki: