• magister nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski) oraz doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński)
  • absolwent programu Advanced Management Program (Business School) oraz programu Value Creation Through Effective Boards (Harvard Business School - Executive Education oraz IESE Business School)
  • specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych
  • rekomendowany przez Global Law Experts w zakresie prawa spółek, wyróżniony przez European Legal Experts oraz rekomendowany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 r. – Zawody Zaufania Publicznego
  • arbiter krajowy i międzynarodowy, w tym Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu oraz arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich
  • pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., w tym Przewodniczącego jej Komitetu Strategii i Rozwoju oraz zasiada w Radzie Nadzorczej SFINKS POLSKA S.A. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek, w tym m.in.  Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., PGE Energia S.A., BBI Capital NFI S.A., MAGO S.A. oraz Polskie Koleje Państwowe S.A.
  • członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów
  • uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego
  • redaktor oraz autor, a także współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego” - spis publikacji
  • redaktor naczelny bloga poświęconemu prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” (www.prawobiznesu.com.pl)
  • biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim

Specjalizacja w zakresie